Pàgina:Regles de Bona Criança (1889).djvu/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

compondre sa persona. Lo ijon en saber seruar cortesia als altres. Lo terç en sauiament contractar les ujandes, e ço qui seruex a hom en la taula. Lo quart en guardarse de offenses.

Lo primer punt donchs si es en saber compondre si matex. La composicio del hom qui ue a menjar si es : que primerament a hora de menjar ans ques pos en taula, si fer ho pot per obra forana, sino dins son cor, que ador deu faent li gracies cant lo apella a la refeccio corporal, e apres que uaja a la priuada, car es li fort sa e profitos en aquell temps hauer lo ventre porgat, e ajuda molt aseruar honestat contra leges uentositats, quis porien seguir en taula.

Apres deuse lauar les mans, e si est en casa daltre siute lla on lo senyor de casa volrra, sens gran resistencia. No dich que al colp que lo senyor de casa o altre te conujda dalguna cosa uolent te proposar asi matex honrar, que tantost ho dejes fer, cor cortesia es de ensenyar alcuna humil reuerencia a tota persona qui vulla hom honrar. Empero hajes aço per ley general, que en casa daltri, cant uejes que lo senyor de casa vulla de tots punts alguna cosa que sia a ta honor que tu la sosires e la permetes fer, en faces humilment sa volentat regonexent, ab reuerencia e ab gracies, la honor que ell te fa.

Item si est en casa estranya, fe tot ton poder que no estigues cara per cara dauant muller, ne filla, ne attanyent al senyor de casa, ne daltre que aqui sia, ans ams mes siure al costat de fembra que no dauant en cas que força sia que la vn o laltre se haja affer.

Apres que sies assegut, compon tu matex axi: primerament tint estrets los huyls de guardar molt deça ne della, majorment cant beuras; apres ferma los huyls fora lo tallador o escudella en que menjes, en qual que loch de la taula dauant tu, o al llats teu. Guarda que no gits luyl aguardar la porcio dels altres, ne amujdes la tua matexa; mas esta ab los huyls baxos per bona manera.

Apres menja ab la bocha tancada aytant com puxes e sens tabustol de menjar, ne james parles molt cant menjaras, ans deus callar sino aytant com es forçat de respondre, e de loar solament vna uegada o ijes ço quit sera posat dauant dient axi: Sim ajut deus que fort es sabrosa aquesta vjanda,