Pàgina:Rondalla de rondalles (1776).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
15
 

leixercici necessari, em ficava per los barranchs á registrar les cavorques que tenien, gitavam baix los arbres, y prenia la fresca á mon plaér, masentava á les fontetes, y llegía á la regalada alguns llibrets de especies bones y de gust delicadísim: coses quem feen olvidar tots los altres passatemps y vanes diversions, que tant busca y desitja la mal aconsellada Gènt. Aço es viure, y no anar abofegats per eixe Mon, fent lo gasmonyo, y plegant los pets á aquells, de qui sespera algun poquet de honra ó interés. A aquests divertiments, que mentretenien per lo dia, sen seguíen altres per la nit; perque sajuntaven tots los Segadors y Mijers de la Heretat, y movien unes bulles, que es caía hú de riure. Unes vegades jugaven á penyores, altres ballaven com á folls al so de la pandorga y guitarró, y quants menys sen adonava hú, yá eixíen en Coloquis y entremesos, que era un gust. Pero lo que mes me divertí fonch les Rondálles, que conta

ven;