Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/320

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


portantli una nova orientació en sos ideals. Els terribles aconteixements esdevinguts al poble, en els que no hi pogué desempenyar el paper que li pertocava, acabaren d'obrirli'ls ulls á la realitat y comensá á formular una serie de conclusions, fruyt de la conjunció de les genials intuicions de son nebot, ab el gran sediment de filosofía escolástica de qu'estava impregnat son esperit.

 Y, mentres, la Justicia, rodejada de son estat major d'escribans, procuradors y agutzils y apoyada per un estol de Guardies Civils y Rurals, s'afanyava á omplir fòlis y més fòlis, citant testimonis, dictant providencies, evaquant diligencies, subgectant á llarguíssims y capciosos interrogatoris á una dotzena d'acusats, ab tot lo qu'enfosquía cada día més els lets, els dos verdaders coautors quedavan inpunes. El Cerdá perque, fet fonedís, no li arribavan les requisitories, que pròdigament el Jutjat expedía. Don Eudalt... ¡oh, don Eudalt!.. estava perfectament dins de la legalitat. Fins el diari conservador l'havía presentat com una víctima de la onada revolucionaria que, ab son creixement, justificava d'una manera plena la necessitat de la política repressiva que, ab tan bon acert, havía emprès el ministre Gonzalez Bravo.

 Y dels infelissos ferits ¿quí se'n recordava? ¡Pobrets! prou haurían quedat abandonats de