Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/400

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


alguna gent prop de la miranda, ab ordres rigoroses de que ningú's fes visible ni dongués senyals de vida sense les seves expresses ordres. De tot aquest rem ne quedá encarregat en Basi.

 Ab això, ja entrava'l Cerdá ab gran gallardía, rodejat de la plana major de la Junta Revolucionaria.

 La situació's feya imponent y tothom estava ab l'ánima en un fil, fites les mirades en els dos capitossos, l'un vert de coratge y l'altre, en Montbrió, passejantse reposadament y ab les mans á les butxaques per davant de la porta.

 Formada la gent ò, mellor dit, arrenglerada al mitj de la llissa, la esquadra de Vall-llosell, tan prop de la porta com fou possible, el Cerdá, després de dirigir furioses mirades á dreta y esquerra y d'escupir repetidament la bilis que li pujava á la boca, se dirigí ab descaro á n'en Montbrió, preguntant ab veu rogallosa:

 —¿Ahont es l'amo d'aquesta casa?

 —Som jo l'amo, —feu l'altre, deixant de passejar y plantántseli tranquilament al davant.— ¿Què us ofereix, mestre?

 —¡Responèu ab més respecte! —cridá'l Cerdá tractant d'imposarse.— Es el Presidente de la Junta Revolucionaria qui us parla.

 —Está molt bé, per servirlo, però no hi tinch res que veure jo ab aquest senyor; no m'ha tet