Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/427

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sovers y parcers perjudicats per les darreres revoltes.

 Encara havía anat més enllá: solemnement prometé aprofitar les vetlles del hivern, pera estudiar y revisar els arrendaments ab tota conciencia y modificarlos en tot allò que fos de lley.

 D'aquesta manera, posat en pau ab sa conciencia y tastant les íntimes satisfaccions que sempre produheix el fer bé, tornava á esser el gurmant de la vida patriarcal, recobrant poch á poch l'aspecte sanitós del bon burgès qu'está bé ab els seus amichs, donantse á sos ignocents entreteniments y tornant á sos passeigs per les galeríes, ab tot l'ayre campetxano y ab tota la mansuetut y bonhomía d'un elefant casulá.

 —¡Som un vensut! —exclamava sovint, com pera justificarse de ses condescendencies; y ho deya ab aquella cara de bon Jan ab entretochs de guineu que li era característica y que deixava suposar qu'en el fons més era un vensut qu'un convensut.

 Les coses havían reprès á Serra Bruna son curs normal, tornant á renáixerla vida y la salut. Donya Dolors, lliure d'angunies, mellorava de día en día, y la Loreto, joganera y enfutimada com abans, semblava no talayarse de qu'era poncella ja á punt d'esclatar. Mossen Isidro tornasa á esser l'animació de la familia: fins havía reanusat ses palestres ab don Eudalt