Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/491

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ens escoltan. ¿No fora mellor buscar la causa d'aquest apartament y, un cop trobada, aplicarhi ab má forta'l remey?».

 Fidel ab tan sabia teoría, en diferentes planes hi havía estampat idees que demostravan son afany d'esbrinar la incògnita, idees que se alternavan ab períodos de descoratjament, resultat d'un treball d'investigació superior á ses forces, acabant per decantarse pel cantó ahont l'inclinava son esperit de sacrifici.

 «El sacerdot, —escrivía,— deu rabejarse dintre les penalitats de sa missió de sacrificis y privacions, ab la idea d'acrisolar ses virtuts y guanyar mèrits pera la propia ánima. La missió de salvar les agenes es secundaria, pero tal volta, ab l'exemple de les grans virtuts y de les sublims abnegacions dels ministres de Deu, se sentirá tocada la societat y tornará als amorosos brassos de sa mare la Iglesia».

 Per aquest camí s'esplajavan desendavant ses confidencies, dictantli págines d'un misticisme y d'una ingenuitat encantadors, págines interrompudes, en alguns indrets, per conceptes expressats ab una amargura que després sa ánima bondadosa, trobantlos, sens dubte, massa vius, n'havía passat ratlla, però que denotavan les sequetats y angoixes de son ánim conturbat. El sacerdot no recullía pas els abundosos fruyts que n'esperava de ses abnegacions; el poble buscava son aussili en sos