Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

GALANT DE MONTANYA
 { \tempo \markup {\italic Moderat} \time 6/8
   g'8 c'' b' g' a'8. b'16 a' (g') e'4~ e' r8 \bar "|" \break
   g'8 c'' b' g' a'8. b'16 g'4.~ g'4 r8 \bar "|" \break
   g'8 f' e' c'4. d'8 f' e'16 (f') g'4. \bar "|" \break
   e'8 f' (g') a' g' b' (b'8.) a'16 (g' f') e'4. \bar "|" \break
   g'8 f' e' c'4. d'8 f' e'16 (f') g'4. \bar "|" \break
   e'8 f' (g') a' g' b' (b'8.) a'16 (g' f') e'4. \bar "||" 
 }
 \addlyrics {
E -- ra un sa -- ló de da -- mes;
to -- tes s'es -- tan di -- ver -- tint,
me -- nos u -- na no -- ble da -- ma
que té‿el cor molt en -- tris -- tit
per un ga -- lant de mon -- ta -- nya
que l'a -- mor l'hi ha tra -- ít.
 }