Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/45

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

L'ALABAU
 { \key d \major \tempo \markup {\italic Melangiós} \time 3/8
   fis'8 gis' ais' b'4 (d''8) cis''4 d''8 \bar "|" \break d''4 (ais'8)
   fis'8 (gis') ais' b'4 d''8 cis''4 d''8 \bar "|" \break d''4 ais'8

   b'8 cis'' d'' e''4 (fis''8) d''4 e''8 \bar "|" \break cis''4 (b'8)
   ais'8 (b') cis'' e''4 d''8 cis''4 b'8 \bar "|" \break ais'4 fis'8

   g'4 g'8 fis'8. (e'16) fis'8 g'4 g'8 \bar "|" \break fis'4.
   fis'8 gis' ais' b'4 d''8 cis''4 b'8 ais'8 b'4 \fermata \bar "||"
 }
 \addlyrics {
U -- na can -- çó vull can -- tar,
no hi‿ha molt que s'és dic -- ta -- da:
tre -- ta se n'és d'un mi -- nyó,
un mi -- nyó i una cri -- a -- da.

 Ai, no plo -- ris, A -- la -- bau,
 que‿el teu mal no se -- rà gai -- re.
 }