Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/63

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

LA SIRENA
 { \tempo \markup {\italic {A poc a poc}} \time 2/4
  r4. e'16 f' g' a'8. (a'8) g'16 fis' \bar "||" \break \time 3/4 g'2 r8
  e'16 f' \bar "||" \noBreak \time 2/4 g' a'8. (a'8) g'16 fis' \bar "|" \break \times 2/3{e'4 d'8}
  \times 2/3{e'4 d'8} c'4~ c'8. d'16 e'4 f'4 \bar "|" \break d'2~ d'8 r8 % ne fa tristos ...
  e'8 d' c'4 (c'8) d'8 \bar "|" \break e'4 f' d'8 e' % que volen
  f'8 g' a'4. b'8 \bar "|" \break a'4 g'8 (f') \times 2/3{d'16 (e' d')} c'8~ c'4~ c' r8 \bar "||" 
  }
 \addlyrics {
 La Si -- re -- na de la mar,
 a -- ra que la gent re -- po -- sen,
 ne fa tris -- tos els meus ulls,
 que vo -- len dor -- mî‿i no po -- den,
 que vo -- len dor -- mî‿i no po -- den.
 }