Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/73

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura que necessita format. Vegeu Ajuda:Partitures per a col·laborar.

CANÇÓ NOVA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic Moderat}
   \time 3/4
   r2 r8 d'8 g' g' g'4 b'8 a' \bar "||" \break \time 2/4 g'8   % Una cançó ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   a'8 b' ( c'') \bar "||" \time 3/4 d''4 d''4 c''8 b' \bar "|" \break c'' a'4  % no hi ha molt ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   a'8 b' c'' \bar "||" \time 2/4 d''4 c''8 b' a' ( c'')    % d'una minyona ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   b'8 a' \bar "||" \break \time 3/4 g'4 b'4 b'8 g' fis' g'8~ g' r8   % dins Banyuls aposentada
   g'8 a' \bar "|" \break b' ( c'') d''4 c''8 b'8 \bar "||" \time 2/4 a'8 % Bon amor ..
   \bar "'" % pausa de respiració
   c''8 b' a' \bar "|" \break g'4 b'8 g' \bar "||" \time 3/4 fis' g'~ g'4 \fermata r8 \bar "||"
 }
\addlyrics { 
   U -- na can -- çó vull can -- tar,
   no hi‿ha molt que n'és dic -- ta -- da,
   d'u -- na mi -- nyo -- na que hi‿ha
   dins Ba -- nyuls a -- po -- sen -- ta -- da.
   Bon a -- mor a -- déu si -- au, 
   co -- lor de ro -- sa i gra -- na.
 }