Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/83

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

ANGELETA
{ \tempo \markup {\italic Mogut} \time 3/4
  r4. g'16 g' g' g' g' g' | f'4 e' \fermata
  r8 g'8 \bar "|" \break a'2~ a'16 g' a'8 \bar "||" \noBreak \time 2/4 b'4.. g'16 \bar "||" \noBreak \time 3/4 e'4 g'2~ \bar "|" \break g'4
  r8 g'16 g' g' g' a' b' | c''4 ( b' \fermata)
  a'16 (b') a' g' \bar "|" \break e'8 g' (g'4.) a'16 g' d'8 e' (e'4 \fermata)
  a'16 (b') a' g' \bar "|" \break e'8 g' (g'4.) a'16 g' d'8 e' \fermata \bar "||"
}
\addlyrics {
Si n'hi‿ha -- vi -- a‿u -- na‿An -- ge -- le -- ta
molt fres -- ca‿i molt re -- ga -- la -- da.
Ca -- da di -- a que'l sol ix
e -- lla a l'hor -- ta se n'a -- na -- va,
e -- lla a l'hor -- ta se n'a -- na -- va.
}