Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/93

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

TORNANT DE LA BATALLA { \key g \major \tempo \markup {\italic Moderat} \time 3/4
  r2 d'4 g'2 b'4 d'' c'' b' \bar "|" \break b' g' 
  a'8 b' c''4 b' a'8 g' \bar "|" \break b'4 a' \fermata  % dels que hi ...
  \bar "'" \noBreak % pausa de respiració
  d'4 g'2 b'4 d'' c'' b' \bar "|" \break b' ( g')     % no en tornen ...
  a'8 b' c''4 b' a'8 g' b'4 a' \fermata          % i encara ...
 }
 \addlyrics {
 La ba -- ta -- lla del rei mo -- ro
 dels que‿hi van no‿en tor -- nen gai -- res,
 no‿en tor -- nen si no‿els he -- reus,
 i‿en -- ca -- ra‿els de bo -- nes ca -- ses.
 }

La batalla del rei moro
dels que hi van no'n tornen gaires:
no'n tornen sinó'ls hereus,