Pàgina:Singlots poetichs (1867).djvu/77

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
8
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.
si no hiá forsa moral?
Mu. ¿Fem res? (Impacient.)
Quim  No baixo ni un ral.
Mu.

Doncas bebemi un copa. (Beuen tots dos.)
Y pues que guerra voleu,
torni á comensar la guerra.
Men torno ab los de ma terra.

Quim 'M quedo á n'al puesto meu.
Mu.

Y Alá que es Deu protegegi
Qui ab mes justicia batalli!

Quim

La llengua en la boca calli
y la espasa s' esgrimeixi!
Vencem ab gloria ó morim,
que nostre sanch no es avara!

Mu. Aluego 'ns veurem la cara!
Quim Adios, Muley! (Apretantse la má.)
Mu.  Adeu, Quim. (Sen va.)

ESCENA IX.

Quim.

Una taca vau posar
á la bandera d' Espanya,
y hem vingut ab nostra manya
aquesta taca á rentar.
Ab una pau no m' enganxas
que ab nostre honor be no topa,
pues no vuy que diga Europa
que no som bons quita manchas.

ESCENA X.

Quim y Ambrós que entra trist.

Am. D. Juan.
Quim  ¿Que se t' ofereix?
Am.

A veurer si sa exelencia
'm vol dar un xich de audiencia.

Quim

¿No te la prens tú mateix?
Acabem, digas que vols.

Am. Alló que hi fet á n' al moro...
Quim Falta ha sigut de decoro.
Am.

Ya ho sé, pero ha sigut sols
una broma, no pensaba
que yo pogues fer tan mal.

Quim

Sempre haurás de sé animal!
Y ara 'l teu cap que buscaba?

Am.

Ya s' ho pot pensar lo que es;
vinch á demaná 'l perdó,
que yo seré bon minyò
y no hi tornaré may mes.

Quim Promets que farás bondat?
Am. Si senyor yo li asseguro.
Quim

Es que si hi tornas 't juro
que te haix de deixar baldat.
Vamos, vesten, y cuidado.
(Ambrós sen vá y despues de haber dat dos passos Quim anyadeix:)
¡Ah! arreglam 'l caball
que ya tornem á se al ball
y cuyta, si no m' enfado.
(Ambrós saluda y torna á anarsen pero antes de arribar á la porta del fondo li cau un paper de la butxaca Quim ho repara y diu:)
Ambrós, mira t' ha caigut
un paper de la butxaca.

Am.

¡Ay, deu ser de la petaca! (Cullintlo.)
(Ap.) Com redimoni ha sigut!

Quim

Vina aqui, vuy veure que es.
(Ap.) Sembla que s' ha tornat roig!
no 'n surtirem d' aquet boig.

Am.

Ca, no senyor, si no es res; (Espantat)
un plech que no hi penso may
que 'l duya á n'an Baldomero.
(Entrega lo paper, Quim 'l desembolica s' estranya de lo que conté l' olora y diu:)

Quim

Ah grandissim embustero,
son píndulas d'Holloway.
(Tot de repente li acut una idea y va á mirar la tassa en que había pres café Muley, despues dona un salt admirat y queda movent lo cap.)

Am.

(Ap.) ¡Ay, ay, ay, pobre de mi,
sembla que las sanchs sem gelin!

Quim

Si no m' ho he pensat que 'm pelin!
aixó no parará aqui;
qué dirán aquesta gent
si sens descubreix la manya?
que en Quim general d' Espanya,
'ls tracta molt malament
y tindrán molta de rahó,
que es tenir molt poca fatxa