Pàgina:Viatge a l'Infern d'en Pere Porter (1906).djvu/100

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


Viatge a Vlnjern Just, de Tordera, pag. 5i. Maduixer, misser, assessor del •'vescomtat de Ca- ' brera, pag. 58. Massanet de la Selva, pag. 48. Dos textes manus crits diuen, en lloc de Massanet, que es a Cr.ussanyes aon se dirigeix en Pere Porter. Morvedre, pag. 73. Pignatelli,. lleçtor de, Duc de Monteleon, Virrei de Catalunya de 1603 a i6o5. pags. 34, 4-5, Puig, misser, doctor del Real Consell, pag. 62. Puíggener, Damià, mercader, pag. 72. Aquest personatge tingué existencia real, còm ho prová 1 document que segueix: «Dimars XI de Agost de MDI.XXMI. »Els magnifichs senyors concellers (ho eren: «Lluís Gibert, Ciutadà; Mr. Hieronim Mollet, Ciutadà; Mr. Pascual Tuxent, Militar; Anthoiii Polit, Mercader; Barthomeú Steve, Fuster»), el quart defunt, feren delliberació y conclusió que sien pagades a Mr. Damià Berenguera Puiggener dos centes lliures valents dos milia reals, ejs quals Mn. Johan Luís Cornet, enbayxador de ía present ciutat, ab sa lletra de cambi de Madrill del i."* de Juliol passat, trau a -pagar als dits magnifichs concellers y de que les sien expedides cautheles necessàries del concepte ordinari. * {Li bre de Deliberacions del Concell, Pany referit. Ar xiu de la Casa de la Ciutat.)