Pàgina:Viatge a l'Infern d'en Pere Porter (1906).djvu/99

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


it<!n Pcc Port or 97 «Prescindiendo do lo» proytctoa que pudie ron haberse formado on tl·inpoi iiiAn antiguo», consta que en el roinudo de * ,«i Ion I ho iraló dc la construcción del Canal, aun<|ho ím Ignoran las providencias qua •« fomai on pai a i oa llisaric. Felipe II lo emprendió ron nois Imoii, y comi sionó á su tesorero I). Mai ihi luau Kranquiía, del Consejo Real, qulm plli Ifll V|lÍí A IÍÍJJil para disponer las nlvolat lona» y lava niat al plan, no menos que pa ra 11 a I a i mhi lo* ptJfl·lo* de aquella comarca, qui* la inaym pa» •» la óhlh garon á pagar cierto u íhuio al i a«l «o m o» paí » que se encargase do la coilil * u- i hoi I11 ••••■!•• prometió que se llevaria i «»!«• |n, y, » M||i t ronío à la Corte, dió parte al Mey <ín U« I«»«nptikm« uii lidades que hablan dc roftulta? «la U ».lu #* ¡ pPi n ya fuese por lasdcsavontinrU» i|m^ Mani* Marnii, ó por aquella fatalidad «j»m |*«*• * i|t •• •■ flimijo » estorba las empresas m/ii i'l(Ih «, lo i|üi|h »i«* no tuvo ejecución.» Frexeneda, mossèn Ramon «la la, «<l v ... mi »1* hm celona, pag. 66. Germà, misser, assesioi d lImíi»li o •>., Hostalric, pags. àa, 83. Jaume, de Tordera, quo <hi I'm»* r.'iiMi 1*««!.=* « Morvedre, paga. 7$, //. Jordà, mossèn, prebere l iiipallft Ha PínMh vicari en rhoiphal de ña nia f mi .u Msi celona, pags. SH, 8*1, Just, notari del criminal, pau tu /