Pàgina:Viatge a l'Infern d'en Pere Porter (1906).djvu/74

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


Viatge a l'Infern Després vegé un jutge que fou de re clams de la Cort del Veguer de Barceló* na, el qual féu convenir que ls diners dels deposits se depositessin en el banc de Damià Puiggener, mercader, i dit Puig- gener els donava a cambi pera ls dos, i aixís apenes mai feia provisió en que ha gués de soltar deposat; i avui en dia, ni de l’hisenda de dit jutge, ni den Puig gener, mercader, hi ha hereu que puga demostrar béns dels tais. Per ultim, vegé grandissims focs en els quals havià moltes persones de tots gen- res d’estaments i molts doctors del Real Consell, i advocats, notaris i cavallers, els quals, quan vivien, tingueren consell i s’ajuntaren una i moltes vegades en l’iglesia de Sant Just de Barcelona, i con sultaren de procedir contra D. Diego Claver, visitador general de Catalunya, a fi i efecte de que no s prosseguís bé la visita i no poguessin ser ells castigats. Com dit Pere Porter hagué vist totes les coses referides, se posà a plorar, dient; — Jesús, Jesús, Maria, no m desam- pareu!