Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/16

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
12
viatjes per áfrica y assia

vaig llevar, y haventme anunciat al august Pare de V. M. se digná rébrem en una cambra en que 's trobava en companyía de la reyna N. S. Després d' haver dat un cop d' ull á alguns planos y dibuixos que vaig tenir la honra de presentar á S. M. ell mateix se digná dirme las següents paraulas que quedáren grabadas en mon cor: Ja sabrás que Espanya ha passat al domini de Fransa per un tractat que coneixerás. Vés de part nostra al Emperador, y dígali que ta persona, ta espedició y quant se refereix á ella queda á las órdres exclussivas de S. M. F. y R. y desitjarém dongui algun fruyt al servey del Estat». «Estranyadíssim d' una cosa que may hauría pogut somniar, ja que no 'n tenia cap antecedent, vaig esclamar: ¿pero no 'm será permés seguir la sort de V. M.? — A lo que 'l rey contestá: — No, no; convé á tots que serveixis á Napoleon.
 »A consecuencia d' aquesta órdre me vaig presentar al Emperador que tingué diferentas assentadas ab mí relativas als negocis d' África, y enviá á cercar mos papers que tenia á Madrit lo conseller de Indias D. Francisco Amorós, qui havent sigut arrestat per informes sinistres sobre aquest assumpto estava ja en llibertat y havia obtingut la satisfacció més complerta del Senyor Infant D. Antoni, á consecuencia del escrupulós exámen fet sobre d' ell. En aquestas assentadas que tinguí ab lo Emperador may diguérem un mot dels negocis d' Espanya, ja que jo ho ignorava tot completament, fent ja quatre anys y mitj que jo havia interromput tota ma correspondencia fins ab ma familia, pera deixar al gobern en llibertat de parlar de mí com li convingués, á causa dels encárrechs públichs que se m' havian confiat; y per aquest motiu se 'm lliberá d' ésser indivíduo de la Junta de Bayona.
 »L' Emperador me posá á las órdres de son germá 'l rey Joseph, á quí vaig seguir á Madrit. Quan aquest maná que tothom presentés los títols dels seus cárrechs, vaig presentar los documents que acreditavan mon grau de brigadier dels Rs. exércits, concedit per S. M. lo rey D. Carles IV en 16 d' Agost de 1804, y la proposta de intendent, á consecuencia d' ordre del rey la vigilia dels fets d' Aranjuez. Haventme proposat no demanar may res, no 's trobará ni en los ministeris ni fora dels mateixos cap solicitut meva excepte tres vegadas la de llicencia pera trasladarme á París pera fer la edició de mas obras que no podia fer en Espanya, lo que sempre 'm fou negat. En consecuencia d' aquest sistema vaig estar quinze mesos á Madrid sens destí ni cap mena de sou, acabantme ab ma familia. Passat aquest temps,