Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/28

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
24
viatjes per áfrica y assia

 Fetas nostras devocions en lo sepulcre, passarem á visitar al sant viu, á qui trobarem acompanyat d' altres moros en lo jardí, á poca distancia de la capella. Nos feu molt bona rebuda. Haventnos assentat, mon turch li referí ma historia; lo sant doná gracias a Deu per tot, y principalment per haverme al fi restituhit á la terra dels verdaders creyents. M' agafá per la má, y murmurá entre dents una oració; tot seguit me posá la seva al pit, y recitá altra oració, després de la qual nos separarem. Lo vestit del tal home es lo mateix que 'l dels demés habitants.
 Visitárem així mateix al fakih Sidi-Abderrahman Mfarrasch, jefe d' altres fakihs ó doctors de la lley, imam ó jefe de la principal mesquita de Tánger, y kadi ó jutje civil del Cantó. Aquest venerable vell es respectat en tot lo país, y encara del rey del Marroch. Escoltá ab interés ma historia contada per mon turch, y me manifestá molt afecte.
 Donats los primers passos pera mon establiment, vaig probar d' ocuparme dels meus assumptos; pero la eterna companyía de mon turch que no 'm deixava un instant nit y dia, m' enutjava en extrém, no permetentme dedicar á cap travall. Era donchs indispensable allunyarlo de mon costat; pero l' assumpto era delicat, perque molt bé podia ser que fos comissionat del kaid pera vigilarme de prop com extranjer, y llavors tal pas podia durme malas consecuencias. No obstant, com diariament s' encarregava dels meus negocis, y 's cuydava de ma casa, no sense profit propi, me fou fácil trobar pretextos ó verdaders motius de descontent; y haventme assegurat de que no estava sostingut com sospitava, me 'n vaig desfer definitivament; pero fou fentli un gran regalo, á fi de no excitar son ressentiment, y perque realment m' havia servit bé en los primers dias.

 Desde aquell moment me vaig trobar en plena llibertat, y vaig comensar á travallar ab desembrás.