Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/372

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


allí á empentas pera resar sas oracions, y lo mateix que 'ls homes donan los set toms per fora.
 Lo dilluns 29 de Janer, 20 del més dulkaada, se fregá y purificá la Kaaba ab las cerimonias següents.
 Duas horas després de sortir lo sol, lo sultá scherif passá al temple, acompanyat de trenta personas y dotze guardias, part negres, part árabes. Ja estava oberta la porta de la Kaaba, y rodejada d' una inmensa gentada; mes encare no s' havia colocat la escala.
 Lo sultá scherif, pujat á espatllas d' uns y sobre 'l cap d' altres, entrá en la Kaaba ab los principals scherifs de las tribus. Los demés volian fer lo mateix, mes los guardias negres defensavan la entrada á cops de canyas y bastons. Jo estava lluny de la porta pera evitar la gent, quan per orde del scherif, lo jefe del Zemzem, me feu senyal ab la má de que passés endevant, mes ¿cóm passar per entre més de mil personas que m' ho privavan?
 Tots los ayguaders de la Meca s' adelantavan ab sos bots plens d' aygua, que feyan passar de má en má fins als guardas negres de la porta, com aixís mateix gran número de petitas escombras de palma.
 Los negres comensáren á tirar aygua per lo trespol que está enrajolat de marbre; també tiravan aygua de rosas. Escorreguentse l' aygua per un forat fet baix lo llindar de la porta, la recullian ab ánsia los fidels, mes com aixó no 'ls satisfeya y 'ls que eran més lluny ne demanavan á crits pera beure y banyarse, 'ls guardias negres ne tiravan en abundandancia sobre 'l poble ab tassas y ab las mans. Tinguéren la atenció de donarmen un jerret y una tassa y 'n vaig beure tanta com poguí, tirantme la sobrera per demunt, perque, dita aygua, per mes que es molt bruta, porta en sí la benedicció de Deu. A més que está ben aromatisada ab aygua de rosas.
 Vaig fer llavors un esfors per acostarmhi; moltas personas m' alsaren sobre 'l grupo y anant per dalt dels caps vaig arribar per fi á la porta, ahont los guardias negres m' ajudaren á entrar.
 M' havia preparat per aquesta operació, no portant mes que la camisa, una caschaba ó camisa de llana blanca sense mánegas, lo turbant y 'l hhaik ab que anava embossat.