Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/371

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sagrada presentada per l' encarregat del pou, aquest home 's troba per tal medi amo de la vida de tots los pelegrins; y porta ja sacrificadas moltas víctimas.
 Desde temps inmemorial tenen los sultans scherifs de la Meca un enmatzinador en sa cort; y lo més notable es que no se 'n amagan, puig la cosa ja es sabuda en lo Caire y en Constantinopla, en termes que 'l divan ha enviat en varias ocasions bajás y altras personas á la Meca, pera desferse d' ells per aquest medi. Heus aquí la rahó perqué 'ls mogrebins ó árabes occidentals, que estavan del tot á ma devoció, s' apressuraren á prevenirme me mantingués alerta, quan vaig arribar a la ciutat. Mos criats aborrian al traydor; jo 'l tractava ab las majors mostras de confiansa, y bebia la seva aygua y menjava en sos convits ab una serenitat y sanch freda imperturbables; solsament tenia la precaució de dur sempre vidriol bblanch, vomitiu molt més actiu que 'l tártaro emétich, y que obra al instant; á fi d l aprofitarme desde 'l moment que sentís lo més lleuger indici de traició.
 Lo scherif me semblá de trenta sis á cuaranta anys, y una mica moreno; te grans y hermosos ulls, barba regular, es bastant gros, y no obstant te molta vivesa; son traje consisteix en un benisch ó caftan exterior, altre caftan interior cenyit ab un chal de catxemira y altre chal de la mateixa classe per turbant. Tenia derrera seu un gran coixí, altre al costat, y altre més petit devant, sobre 'l qual sovint s' apoyava. No hi havia en lo saló altres mobles ó adornos sino una gran catifa que cubria lo trespol.
 Durant ma visita, lo sultá scherif fumava sa pipa persiana ó nerguilé, colocada en altra pessa, y qual canó de cuyro anava á parar á sa boca per medi d' un forat practicat á la paret. Havent proclamat lo reformador Abdulwehhab com pecat l' us del tabaco, y essent molt temuts generalment sos sectaris, que dominan l' Arabia, no 's fuma sinó ab molta circunspecció y d' amagat.
 L' endemá, 25 de Janer, vaig fer ma visita al Nekib l' Ascharaf ó cap dels scherifs, y li oferí un petit present. Usá ab mi totas las mostras de consideració y amistat que podia desitjar. Era aquest lo segon dia de la obertura de la Kaaba, com he dit; pero exclussivament dedicat á las donas. Entran