Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/382

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


pronuncian sinó en veu baixa. Aixís es que fugen, y evitan en lo possible parlarhi, y sempre que jo volia comunicar ab ells, tenia que superar la més obstinada oposició de part dels que 'm rodejavan.
 Lo sultá scherif havia enviat, com se practica tots los anys part de sas tropas ab quatre pessas d' artillería; deyan també que vindria en persona, mes no 's vejé.
 Es costúm, després que arriba cada any un imam del scherif, predicar un sermó sobre la montanya. Lo que vingué aquell dia fou despatxat per Saaud ans de comensar. Un imam del sultá fou qui predicá; mes no 'm fou possible sentirlo per estar molt lluny. Acabat lo sermó, los wehhabis donaren totas las senyals d' aprobació, y aplaudiren á mes no poguer.
 Fácil m' hauria sigut trobar medis d' introduhirme ab lo sultá Saaud, com ho desitjava, á fi de coneixel més particularment, mes aixó m' hauria compromés ab lo sultá scherif, qui no deixaria d' atribuhir un pas de simple curiositat á algun motiu polítich: aquesta consideració me feu renunciar.
 Esperavam sobre la montanya 'l moment de pondres lo sol. Arribat lo tal moment... ¡quín remolí! Figuris lo lector una reunió de vuytanta mil homes, duas mil donas, y un miler de noys, ab xeixanta ó setanta mil camells, ases y caballs, que á entrada de fosch volen tots ficarse á pas llarch segons lo ritual, per una estreta vall, marxant uns sobre altres á través d' un núvol de pols, y un bosch de llansas, fusells y espasas. Aixís forsant lo pas com podiam, apilotats y empenyuts mútuament es com tornárem á Mosdélifa en una hora y mitja; mentres n' haviam empleat més de duas en anar d' aquest punt á la montanya santa. Lo motiu de la precipitació ordenada per lo ritual, es que no 's deu fer la oració de la posta del sol ó del Mogareb á Aarafat, sinó á Mosdélifa, al mateix temps que la oració de la nit ó Ascha, la qual deu resarse á la derrera celístia, es á dir, hora y mitja després de post lo sol. No 's fan en comú ditas oracions; cada família, cada reunió las fa en particular. Aixís que arribarem nos donarem pressa en dirlas, abans d' armar las tendas, y la jornada se terminá ab felicitacions recíprocas sobre la ditxa d' havernos santificat ab la pelegrinació del mont Aarafat.