Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/39

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
35
ali-bey el abbassí

o cor dels que l' invocan. Al aixecarse de taula se rentan no solzament las mans, sino també l' interior de la boca y la barba. Pera rentarse se presenta un criat ó esclau ab una palangana de coure ó pisa á la má esquerra, un gerro á la dreta y una toballola á l' espatlla esquerra. Va presentantse successivament davant de cada convidat; aquest allarga las mans sobre la palangana sense tocarla, lo criat tira l' aygua, se renta las mans, y ab la dreta pren aygua pera netejar l' interior de la boca y la barba; acaba aixugantse ab la toballola que porta l' esclau. En las casas ricas un criat presenta l' aygua y altre la toballola. Hi ha pochs mussulmans que fassin ús de toballons pera aixugarse mentres menjan. La costúm exigeix que al acabar se serveixi café.
 Al Marroch se feya antiguament molt ús del café; á totas horas del dia 'n prenian com á Llevant; pero havent los inglesos fet regalos de té als sultans, n' oferiren aquestos á sos cortesans, y ben aviat l' ús de la beguda s' estengué d' uns a altres fins á las últimas classes de la societat: de manera que proporcionalment se pren avuy més té al Marroch que á Inglaterra, y no hi ha mussulmá per poch acomodat que estiga que no tinga en sa casa té pera oferir á totas horas á las personas que van á visitarlo. Lo té se pren molt fort y raras vegadas ab llet, y 'l sucre 's posa en la tetera. Los inglesos proveheixen als marrochs dels dos articles, y 'n trasportan molt desde Gibraltar.

 La lley permet als mussulmans cuatre donas, y amistansadas tantas com ne poden mantenir: aquestas últimas han de ser ó compradas ó fetas presoneras en la guerra, ó rebudas en present. Las altras s' empenyan per un contracte fet entre 'l pretendent ó sos pares, y 'ls d' ella davant lo kadí y testimonis: la unió 's verifica sense cap ceremonia religiosa, de manera que 'l casament es purament civil. Pero es de notar que ab tot y aixó la falta de sanció religiosa que donan á aquest vincle los d' altres religions, las lleys de la castedat conjugal y la pau doméstica s' observan molt millor en los matrimonis mussulmans, que en los d' altras terras. La lley del divorsi es gran fré pera las donas, y la poligamia, al mateix temps que satisfá la naturalesa en climas tan ardents, deixa sense escusa al home que volgués satisfer capritxos desordenats.