Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/416

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de tela lleujeríssima, qual color y teixit presentan la mateixa apariencia exterior. Aquestos capots solen ser de franjas blancas y pardas alternativament, cada una de prop d' un peu d' amplada.
 Los habitants de la ciutat duhen gorras vermellas ab turbans; mes los beduhins no usan gorra: se tapan lo cap ab un mocador groch, ratllat de vermell y negre, plegat diagonalment en forma de triángul, y simplement estés sobre 'l cap, de modo que las duas puntas dels ánguls aguts cauhen per devant de la espatlla, y 'ls altres sobre 'l coll. Los beduhins acomodats posan sobre dit mocador un pedás de musselina enrotllat en forma de turbant; mes los pobres, que son los mes, van casi nusos.
 Fora dels empleats del temple, y un reduhit número de negociants, los habitants van sempre armats. Las armas més usuals son lo gran ganibet corvo, llansa, alabarda y massa; també hi ha fusells, pero pochs.
 La veyna dels ganibets te figura extranya: ademés del espay que ocupa la fulla, te una gran prolongació encorvada en semicercul, y rematant en una bola ú altre adorno més ó menos complicat. Lo ganibet se posa oblicuament devant del cos ab lo mánech cap al costat esquer, la curvatura cap al altre cantó, y la punta á dalt, de manera que deu incomodar moltíssim aquesta disposició als moviments del bras, la qual no obstant se manté á forsa de la corba. ¡Tan cert es que l' home en tot estat y lloch se troba subjecte als capritxos de la moda!
 Las asconas son un bastó de quatre peus y mitj á cinch y mitj de llarch, armat ab una punta de ferro, y ab altra de petita abaix. La fulla ó punta superior, que sempre te més d' un peu de llargada, afecta formas diferents; llarga, estreta ó com un ferro de llansa ó bayoneta, etc. Algunas asconas tenen lo bastó guarnit de dalt á baix de petits claus y anellas de llautó.
 La massa consisteix en un bastó d' uns dos peus de llarch, d' unas quinze líneas de diámetro, y terminat en una bola de la mateixa fusta de vint y sis á trenta líneas de diámetro. També n' hi han de ferro.
 Los fusells de pistó son molt escassos: no se'n veuhcn més que de pedra, molt pesats, y d' ordinari molt grullers; n' hi