Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/422

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


viatjar ab comoditat. Alimentan als caballs ab herba seca com als camells, y casi may los hi donan ordi ni cibada.
 No es la Meca la patria d' aquest noble company del home; en lo Yemen y en los voltants de la Siria es hont se troban los hermosos caballs árabes, y d' allí 'ls duhen á Constantinopla. Per consegüent ne parlaré més endavant.
 Los ases, encar que petits, son excelents á la Meca; mes no son millors que 'ls d' Egipte.
 Lo camell es la única bestia de cárrega del desert; es un dó de la divina Providencia als habitants y als que viatjan per aquella árida regió. ¿Qué seria l' Arabia sense camells? ¿Ni quínas forsas humanas bastarian pera reunir vuy tanta dos ó vuytanta quatre mil individuos al peu de la montanya Aarafat lo dia de la pelegrinació, sense 'l socorro d' aquells preciosos animals?
 Deixem lo caball, l' ase y demés bestias de cárrega pels paissos hont la abundancia d' ayguas suministra bonas pasturas; mes pera las Arabias, nomenadas per los antichs geógrafos Petrea y Deserta, y pera 'l Sahhara ó gran desert d' África, criá Deu lo camell, y aquest es un tresor pera 'ls habitants d' aquellas regions.
 Veritat es que no faltan ases que van sovint de la Meca á Djedda en dotze horas; n' hi sol haver també en las grans caravanas alguns, y aixís mateix caballs; mes no son res, absolutament res, en comparació del inmens nombre de camells que circulan per aquells deserts.
 Los amos los tractan be y se 'n cuydan molt; mes en cambi están condempnats á travallar fins á son últim sospir; moren sota la cárrega, y sos ossos blanquejan los camins. No he advertit diferencia sensible entre 'ls camells d' Arabia y 'ls d' occident.
 Pera la manutenció d' aquestos preciosos animals, dels caballs y ases, se ven en tots los mercats l' herba seca en feixos ó en manats recargolats.
 Hi ha á la Meca una hermosa classe de vacas sense banyas, ab un gep á la espatlla; venen, segons me digueren, de la part oriental. Serveixen pera muntar y pera cárrega, caminan molt dcpressa,y donan molta llet.
 En la ciutat hi ha pochs gossos; los que 's troban s' as-