Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/426

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sions, se transforma en un vil egoista pera satisferlas; no hi ha vexació que no cometi ab los habitants y ab los extranjers ó pelegrins; es tal sa inclinació á la rampinya, que no perdona ni á sos amichs ni á sos més fidels servidors, quan creu podérloshi arrancar alguna cantitat. Durant ma curta residencia en sos estats vaig ser testimoni d' un d' aquestos fets, que costá més de cent mil franchs á un negociant de Djedda, un de sos principals protegits. Los impostos sobre 'l comers y sobre 'ls habitants son del tot arbitraris; van creixent cada dia, puig inventa nous medis d' aumentar sas rendas; en una paraula, está 'l poble reduhit á tal extrem que en tota la terra santa no he trobat una sola persona que 'm parlés bé del scherif, excepte 'l negociant de qui he parlat ja.
 Ademés de las contribucions arbitrarias ab que castiga al comers, molesta al negociant y posa trabas á las especulacions, perque pren per sí mateix part activa en lo comers ab sos barcos. No 's pot carregar ni descarregar lo barco d' un particular fins haver carregat ó descarregat los del scherif; y com aquestos son més grans, mes ben construits y millor montats, absorveixen la major part del comers del mar Roig, en perjudici dels negociants, los quals se troban per aquesta causa reduhits á la més dura esclavitut.
 Los inglesos son mirats com los millors amichs del scherif, per l' interés directe de que 'l deixan disfrutar en lo comers de la India. No obstant tampoch los plany quan se presenta ocasió de ferlos una mala passada. L' any abans arribá á Djedda un gran barco inglés carregat d' arrós: saltá á terra lo capitá, y trobant molt baix lo preu d' aquell género resolgué anar á altra part; mes lo scherif pretengué que 'l capitá devia pagar tots los drets, com si hagués desembarcat y venut son carregament en aquell lloch. Després de contestacions molt vivas, se vejé 'l capitá obligat á forsar la sortida del port, á fi d' escapar de las urpas del scherif.
 L' any mateix, altre barco inglés, manat per un capitá de la mateixa nació, y perteneixent á M. Petrucci, vice-cónsul d' Inglaterra á Rosetta, encallá en una roca: dit personatje era amich particular del scherif, puig á ma arribada li vaig presentar una carta del mateix M. Petrucci: los árabes entraren al barco, s' apoderaren del carregament, y 'l gober-