Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/427

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nador del Ienboa se va apropiar del casco y dels aparells, que 'l capitá inglés m' ensenya en terra á la vora del mar quan vaig passar per Ienboa. Lo pobre capitá cridá y pregá que li donguessin al menos alguna cosa; mes no se l' escoltaren. Demaná al gobernador que 'l deixés anar á bordo á recullir los papers que pogués trobar: no pogué obtenirho. En fi solicitá se li lliurés una certificació de sa desgracia, á fi de justificarse ab lo propietari del barco; mes fins aixó li fou negat. Passá á Djedda pera fer constar la negativa que li havian donat d' un pilot y un áncora que demaná ans de la catástrofe del barco; y no rebé altra resposta que riallas irónicas é insultants. En tan desesperada situació, acompanyat de tres ó quatre mariners, se 'm presentá pera obtenir un certificat de la meva má. Tot seguit vaig complaurel després de pendre declaració als mariners, ab lo qual se consolá una mica lo pobre capitá inglés.
 Havent mort de malaltía altre capitá d'una gran nau de las illas Maldivias, ricament carregada, á Djedda hont feu escala, lo scherif s' apoderá al instant de la nau y carregament, pretextant que havent mort lo capitá en son territori, devia pertenéixerli tot lo que deixava. Algun temps després, lo scherif, fent companyía ab lo comers de Djedda, enviá aquell barco á la India ab altre de seu, un y altra ricament carregats, mes los francesos los apresaren y sols ne deixaren sortir un després de descarregarlo del tot.
 La noticia d' aquesta presa produhí gran sensació en l' esperit del scherif, qui me 'n parlá á ma arribada á la Meca. També me 'n parlaren los comerciants de Djedda aixís que vaig desembarcar, puig no ignoravan mas relacions á Europa. Lo scherif desitjava en extrem que jo informés á mos amichs, mes li vaig contestar que 'l assumpto exigía que ell mateix escrigués al gobern francés. En fi després de varias discussions m' obligá á encarregarme d' una carta, pregantme la enviés per vía segura á algun de mos corresponsals pera ferla passar á mans del emperador Napoleon.
 Com aquestas cuestions passavan en lo precís moment en que 'ls wehhabis amenassavan pendrer definitiva possessió de la Meca, va témer lo scherif, que si s' arribava á saber que havia entaulat relacions ab los cristians, s' atribuhís