Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/435

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


cipal de sa grandesa; que dit nom res te de comú ab lo de mussulmá, que significa home del Islam, home consagrat á Deu; de manera que 'ls turchs podrían ferse cristians sense deixar per aixó de ser osmanlis.
 Los wehhabis se donan lo nom de mussulmans per excelencia; aixís quan parlan del Islam, no entenen ab aquesta paraula més que las personas de sa secta, mirada per ells com la sola ortodoxa. Los turchs y demés mussulmans son pera ells muschrikins, es á dir, que donan companys á Deu; mes no 'ls tractan d' idólatras ó infidels, Coffar. En una paraula, l' islam es la relligió del Coran, es á dir la consagració á un Deu sol y únich. Tal es la relligió dels wehhabis, los quals per consecuencia son verdaders mussulmans, com ho foren segons lo Coran, Jesucrist, Abrahan, Noé, Adan y tots los antichs profetas fins á Muhhammed, á qui miran com l' últim profeta verdader ó enviat de Deu, y de cap manera com un simple sabi, segons diuhen los cristians, parlant de la creencia dels wehhabis; perqué en efecte, si Muhhammed no fos enviat de Deu, no podria 'l Coran ser la paraula divina, y llavors los wehhabis estarian en contradicció ab ells mateixos.
 Los wehhabis no han suprimit res de la professió de fé: Là iláha ila Alláh, Muhhaméd Arrassùl Alláh (No hi ha altre Deu que Deu; Muhhammed es lo profeta de Deu.) Los muddens dels wehhabis fan sentir aquesta professió de fé desde lo alt de las torras de la Meca, las quals no han destruhit, com també en lo temple que ja está baix son domini. ¿Y com no ferho aixís, proclamant cent vegadas lo Coran aquesta professió de fé com indispensable á la salvació del mussulmá? Veritat es que 'ls wehhabis han adoptat ademés la següent professió de fé:

 La iláha ila Alláh uahadahu;   No hi ha altre Deu que Deu sol.


 La scharica la hu;   No hi ha companys ab ell.


 Lohal mulku, loha alhámdo, ua yahia, ua yamita;   A éll perteneix la dominació,á éll la alabansa, la vida y la mort.


 Ua hua ala kolli schaïinn Kadirun   Y éll es sobre totas las cosas Kadirun. lo Poderós.