Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/529

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


esquerra hi ha una petita pica de márbre, que diuhen fou lo lloch hont María rebé á son fill. En front hi ha un altar ab un hermós cuadro, que representa l' adoració dels reys magos, los quals anaren segons se diu, á aquell mateix lloch á rendir sos homenatjes al nou nat. La establía y 'l lloch del naixement se veuhen enriquits d’ hermosos ornaments, y gran número de llantias de cristall y de plata. Vaig veuren davant de la establía una d’ aquest metall en forma de cor, que conté lo d' un devot, quin nom (crech es Anton Camilo de Celis] está allí grabat ab una bonica inscripció llatina, y 'l milésim de 1700. Dita llántia se troba dotada pera cremar continuament. La gruta té la figura de paralelógramo.
 Al sortir de lo gruta, lo grech me conduhí á sa iglesia, situada sobre de la mateixa gruta: en ella res hi ha de notable, excepte una hermosa aranya de cristall de cuatre cossos.
 Vaig dar al grech la enhorabona per ser los relligiosos de son cult depositaris d’ un tresor tan preciós com lo lloch sagrat del naixement de Jesucrist, ab exclusió dels romans y armenis. Me respongué: Ja veyeu que nosaltres som los més antichs, y 'ls demés... Acabá ab un mohiment de menyspreu. Així es com regna lo discórdia fins en lo centre mateix de las societats, que totas las consideracions físicas y morals deurían unir més estretament.
 Donant gracias al sant personatje grech per sa complacencia, y deixántli probas de mon agrahiment vaig sortir del convent, tornant á empendrer lo camí de Jerusalem, ahont vaig arribar á dos quarts d’ una.
 L' endemá, dilluns 27, vaig visitar lo sepulcre de la Verge María, mare de Crist.
 Casi en lo fons del torrent Cedron s' ha de baixar á una gruta per una hermosa escala, y á la meytat se veuhen á la dreta los sepulcres de Joaquim y Agna, y en altre vuyt, á la esquerra, 'l de Joseph, espós de Maria.
 En lo fons de la escala, á la dreta, s' entra en una iglesia grega, quin sancta sanctorum conté lo sepulcre de la Verge. Hi ha sobre cada un d' ells un altar, peró sens cap ornament. Vaig veure en la iglesia un coro armoniós de monjos, mentres lo celebrant, revestit dels ornaments sagrats, estava en lo santuari.