Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/530

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Eixit del temple vaig preguntar al monjo grech que m' acompanyaba, si entre aquells rellegiosos n' hi havia de llatins ó europeus. Lo grech, plé de sant furor, me respongué: Sí que n' hi hagué antigament, peró los n' han tret: los europeos no son bons. Edificat de la caritativa resposta del sant personatje, me 'n vaig anar á visitar los sepulcres de molts sants que están en més ó menos veneració.
 A la tarde vaig anar al sepulcre de Crist; més la porta del convent, que sols s' obra en dias senyalats, estava tancada per fora per los turchs, y per dintre per los monjos.
 Vaig parlar per la reixa de la porta ab un frare espanyol, fill d’ Ocanya, nomenat Ramirez d' Arellano, home d’ humor festiu; y després d’ algunas bromas, me vaig dirigir al procurador general, també espanyol, á fí d' obtenir lo permís d' obrir la porta.
 Anárem plegats á véurer a dit procurador general que resideix en altre convent. Estava malalt, peró son substitut nos rebé del modo més obsequiós. Havent interromput nostra conversa la arribada del gobernador y del kadí de la ciutat, me vaig retirar després d’ obtenir pera l' endemá lo permís de visitar lo sepulcre de Jesucrist.
 En efecte, vaig anarhi lo dimars 28 de Juliol de 1807, al sortir lo sol. En lo fons d’ una gran iglesia gótica, hi ha un hermós cimbori qual centre ocupa una caseta aislada, hont los cristians veneran lo sepulcre de Jesucrist.
 Pera entrarhi se baixan alguns esgrahons: lo sepulcre está colocat á la dreta, en un cuartet d' uns sis peus y mitj de llarch per cuatre d' ample. Lo monument es una especie de pica, qual longitut vindrá á ser de sis peus á poca diferencia, y la amplada de vintiset polsadas: me semblá de márbre blanch rojench, y la cuberta formada de duas pedras: lo sarcófach está elevat de manera que forma una especie d' altar, sobre 'l qual los monjos celebran la missa. Le pessa que conté lo sepulcre es petita, inferior al plano de la iglesia, y sens cap finestra pera la circulació del ayre; lo qual, unit al gran número de llantías que s' encenen sempre que s' obre la caseta, produheix una calor horrible. Lo sarcófach es senzill y sens ornaments, peró la cambra está ben adornada.
 Los mussulmans fan oració en tots los sants llochs con-