Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/535

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. La diversitat de trajos es extraordinária, perqué cadascú adopta lo que més li agrada, árabe, siríach ó turch; pero generalment lo poble baix du capot de faixas amplas, blancas, negras ó pardas com en Arabia, y las personas acomodadas, los empleats del Haram, etc, usan lo trajo turch, ab lo kauk ó casco del turbant. Las donas se cubreixen ab un gran vel ó mantell blanch.
 Encar qué poch adelantadas las arts, se troban en millor estat que en la Meca. He vist algunas obras molt delicadas; se traballan ab perfecció hermosas pantoflas grogas; pero es notable que no vejés may una sola clau ó pany de ferro.
 Las ciencias han desaparescut del tot de Jerusalem com de la Meca. Antigament hi havia grans escolas en l' Haram, pero ab prou feynas ne quedan vestigis; no trobantse avuy més que escolas petitas, hont los noys de cada cult aprenen á escríurer y á llegir en lo códich de sa relligió respectiva. Regna una ignorancia gran fins entre la gent del bras alt per més que á primer cop d' ull sembli que haja rebut una educació distingida.
  Comunment se parla l' árabe en Jerusalem; també s' usa 'l turch, peró l' árabe difereix una mica del d’ Arabia, á causa de la pronunciació qu' imita molt l' accent turch.
 Hi ha en Jerusalem més de set mil mussulmans, y d' ells dos mil en estat de péndrer las armas, y més de vint mil cristians de diferents ritos: maronitas, grechs reunits, grechs cismátichs, católichs romans y llatins, armenis, etc. Los juheus son escassos.
 Tota aquesta munió d' indivíduos de diversos cuits se tractan de cismátichs é infidels. Creyent fermament cada rito que posseheix sols la verdadera llum del cel y que te dret exclusiu al paraís, envia caritativament al infern als altres homes que no son de son pensar.
 Los cristians y juheus duhen per distintiu lo turbant blau; no obstant no falta qui l' usa d' altre color: los vilatjants y pastors lo duhen també blanch ó ratllat com los mussulmans, sens cap distintiu. Las donas no mussulmanas van ab la cara destapada lo mateix que en Europa. Pocas caras hermosas se veuhen entre ellas: notantse al contrari aquell ayre clorótich tan comú en llevant, color