Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/59

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
55
ali-bey el abbassí

oficials de la Cort. Devant hi havia dos homes armats d' una pica ó llansa que sostenian perpendicularment, qual llargada era d' uns catorze peus. Seguian de prop á la comitiva set cents soldats negres armats de fusells, apretats sense ordre ni preferencia y rodejats de gent per totas parts. Lo kaid y jo nos situarem al mitj del pas inmediats als dos llansers. Al nostre costat hi anava lo present que duyan á las espatllas los meus criats y 'ls homes que m' enviaren.
 No va tardar en sortir lo sultá y á montar sobre sa bestia: al arribar al centre del círcul, lo kaid y jo nos avansarem. Lo sultá detingué sa mula; lo kaid me presentá y vaig fer una inclinació de cap, posantme la má al pit. Lo sultá va correspondrer ab altra inclinació, y me digué: siau ben vingut. Girá lo cap envers la gent, convidantla á saludarme ab aquestas paraulas: dieuli que sia ben vingut; y al instant cridaren tots, ben vingut. Lo sultá esperoná sa mula dirigintse á una batería distant d' allí duascentas passas.
 Varem anarhi ab lo meu introductor: jo 'm vaig quedar prop de la porta y 'l kaid s' adelantá sol ab lo present. Desde 'l moment en que entrarem en la batería regná lo més gran silenci. Hi havia pel cap baix vint personas, la major part porters y oficials de primera categoría. Al cap d' un instant me demaná lo kaid; lo vaig seguir al terraplé de la batería, que formava una especie de miranda al nort sobre la mar, y estava armada de nou pessas de gran calibre. En l' ángul oriental s' hi veu una especie de caseta de fusta d' alguns peus d' elevació pera dominar lo terraplé; s' hi pujava per una escaleta de vuyt grahons.
 Lo sultá, entrant en dita caseta, s' havia ajegut sobre un petit matalás voltat de coixins. Lo kaid, dos oficials de distinció y jo deixarem á la porta nostre calsat pera caminar descalsos segons costúm. Dos oficials se colocaren al meu costat sostenintme cada un per un bras, y 'l kaid se posá cap á l' esquerra com pera formar una barrera. Nos presentárem al sultá fent una reverencia ó més be profonda inclinació de la meytat del cos, ab la má dreta sobre 'l pit.
 Lo sultá, després d' haverme repetit sa expressió de ben vinguda, me feu sentar en la escala. Los oficials se retiraren, y lo kaid se quedá dret. Llavors lo sultá ab molt afecte y un tó