Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/98

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
94
viatjes per áfrica y assia

 Quarta posició.—Ajeyentse, ab los genolls, mans, nas y front á terra, 's diu:

 ¡Allàhou aki bàr!    ¡Deu molt gran!

 Quinta posició.—Assentat sobre 'ls talons y posantse las mans sobre las cuixas, se crida:

 ¡Allàhou aki bàr!    ¡Deu molt gran!

 Sexta posició.—Ajeyentse com abans, dihent:

 ¡Allàhou aki bàr!    ¡Deu molt gran!

 Sèptima posició.—Tornarse á aixecar, y si es possible, sense posar las mans á terra, y 's repeteix la exclamació:

 ¡Allàhou aki bàr!    ¡Deu molt gran!

Y ab aixó s' acaba 'l primer rikat, després del que comensa altre segon.
 En aquest, després d' executadas las sis primeras posturas, consisteix la séptima en assentarse sobre 'ls talons, com en la quinta, repetint:

 ¡Allàhou aki bàr!    ¡Deu molt gran!

 Després s' afegeix:

 Atahaïatòul lahi, ouà salaouatòu, ouà ataïa batòu, assalamòu aalèikia ïòha ennebiyóu, ouà rahmantòul lahi, ouà barakatahòu assalamòu aalèïna, ouà aàla aabadou l-lahi assalaheïna, aschahàhdou ànna là llàha ila Allàh ouahadahòu, ouà as-    Las vigilias son pera Deu, com també las oracions y almoynas. Salut y pau á tú, ¡oh profeta de Deu! ¡Qué la misericordia del Senyor y sa benedició sian també ab tú! ¡Salut y pau á nosaltres y á tots los servidors de Deu justos y virtuosos! Confesso que