Per qué m'és tolt poder delliberar?

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per qué m'és tolt poder delliberar? pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Per qué m'és tolt poder delliberar?
La mort no·ns fa tant mal, a mon parer,
com gran contrast ab si mateix haver,
d'on lo voler usa d'arredolar.
¿Qual tan cruel a mi no planyeria,
havent passat tal cas pròpriament?
Tot lo saber del món no·m convençria
qu·en altre loch dolor fos més potent.

Del tot no puch m·aymia enculpar,
ne de mercé no puch haver poder;
lo seu malfet ab gran enginy lo quer,
e quant lo trob, no·m llou ne·m vull reptar.
Dos enemichs, qui dins si·ls portaria?
Ira i Amor dins mi van debatent;
Ira d'Amor, li ve la senyoria:
com serà, donchs, que pusqua sser vencent?

Yo desig molt ma gran dolor celar
e cuyt morir fins ella l'à saber;
quant no la veig, muyr per ella veher,
e si·l m'acost, forçat m'és d'espantar.
Yo li vull bé, lo seu mal me plauria;
no ssé que·m plau determenadament;
voler morir de gran recors seria.
Mate'm dolor, o leix-me tal turment!

Quant Amor plau que d'ell m'é acordar,
Ira·s ab ell en orde pus derer;
a mon sentir no ssé qual és primer:
tan prestament llurs actes sent passar!
Campar no pusch, si·l pensar no perdia:
axí d'Amor no hauré sentiment,
car no·m pot dar Amor punt d'alegria
qu·Ira no·m do tant de mal soptament.

Aquells remeys que solen ajudar
a l'amador del mal qu·Amor sab fer,
són convertits en mortal desplaer,
e dos volers en mi sent treballar.
Ignor si am: sens Amor no·m dolrria;
ahir e am molt e mescladament;
puys yo m'ignor, qui u sab, mon cas me dia,
e sia'm dit si só·n lo món present.

Bon passament ha qui·s pot delitar
veent l'amat, y en son propri voler
tot amador no·l fall hun poch esper,
e pren delit en s·aymia mirar.
De tals delits no·m plau llur companyia;
muyr per dolor quant bon voler me sent,
e m'esbahesch com he veure m·aymia,
e son voler me porta marriment.

Si mon dictat veu algú varriar,
en ira stich rebolt e·n bon voler;
en dos moments cascú·m té·n son poder;
d'ell tot a ssi no·m pot algú portar.
Lexen-me tots, o vença qual que sia,
o pas lo temps molt pus cuytadament;
hoït é dir que tot mal fa sa via,
si lonch espay de temps és atenyent.

Tornada

Veent Amor, ab dret yo li diria
que no m'ha dat mon ver mereiximent;
e de tot cert ell a mi respondria:
"No puch entrar qui no ha·nteniment."

Font: Bloc personal DMRQ, sine data