Poesies (Miquel Costa)/Á D. Marian Aguiló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


 Á D. MARIAN AGUILÓ

 agrahintli un exemplar del

 «LIBRE DE L'ORDE DE CAUAYLERIA»


Mestre, bé'm plau vostre gentil present,
Brot d' un llorer pe 'l temps ja arrebassat:
Té, sech y tot, aroma tan preuat,
Qu'á nobles cors daria l'ardiment.

 Si del gran Lull per l'alt enteniment
N' es l'obra humil rosella dins el blat,
Obra es de Lull!... Benhaja qui ha cercat
La fulla en pols perduda ja pe'l vent.

 Tota mercé per tal present vos don;
Y avuy qu' es jorn del Mártir benehit
(Festa en el cel, tan fosca per el mon)

 Prech que vos brosti en lletres l'esperit,
Com brostá al Puig la mata de Ramon,
Lo nom de Deu en cada fulla escrit! (*)


NOTA(*)  Com brostá al Puig la mata de Ramon,
 Lo nom de Deu en cada fulla escrit.
Encara no fa gayre temps que hi havia en el puig de Randa una mata que dona nom á la possessió qu' encara 's diu Sa Mataescrita. Era una planta de fulles raulls y com á trencades en retxes extranyes, imitant lletres de carácter desconegut. La poètica tradició deya qu'allò eran los signes del nom de Deu, escrit en llengües orientals, per má de Ramon Lull demunt algunes fulles d'aquella mata, y reproduhit després per miracle en totes les noves fulles de la matexa.
 Mans profanadores arrabassaren aquell vegetal que tan bellament havia fet venerable la piadosa tradició del poble.