Sí co·l malalt que·l metge lo fa cert

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sí co·l malalt que·l metge lo fa cert pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sí co·l malalt que·l metge lo fa cert
que no·s pot fer que de la mort escap,
si donchs no beu de verí un anap,
e lo perill no li està cubert,
ne pren a mi, qui vull esperiment
molt perillós e sens ell no pusch viure:
lo dilatar per mort se pot escriure,
e tem l'assaig ab la mort egualment.

¿Qui és aquell estimant lo turment
e lo perill en que m·arma està,
veent-se prop d'on veu que tost perdrà
ço perque fon vengud·al món present?
En dupte stich; la mia mà tremola,
que no consent que mate mi matex,
e d'altra part mort certa no·m jaqueix;
yo·m desesper de ma sperança sola.

En lo meu coll veig penjar una mola,
e lo gran fons on seré trabucat,
si donchs mercé no vol haver tallat
la corda fort; mal coltell no esmola.
Mercé deman ab veu espaordida,
mostrant negar al qui per mi·s request;
vós no guardeu que mostra pauruch gest,
mas piatat sia en vós complida.

Puys que per vós pot ésser ben sentida
la part d'amor que yo no puch mostrar,
vullau hun poch la penssa empaxar
en quin fill prim penja la mia vida.
Yo son aquell qui del carçre l'an tret
y ab torbat pas va pendre cruel mort,
que no he pus remey n·altre conort
sinó mercé del qui·l juhý ha fet.

Jamés d'amor fon un cas tan estret
com és aquell del qual no puch fugir:
per hu son cert de la vida finir;
l'altr·és verí per apagar ma set.
¡O vós, qui sou causa de mon perill
e fins ací no merexeu gran culpa:
poqua mercé per avant vos enculpa,
si per defalt d'aquella prench exill!

Tornada

Lir entre carts, no veu degun perill
fin amador, e si·l veu, punt no·l tem.
Tot cas és poch essent lo pus estrem;
la torre gran li sembla gra de mill.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data