Sí com aquell qui per sa·nfinitat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sí com aquell qui per sa·nfinitat pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sí com aquell qui per sa·nfinitat
no pot esser de res finit content,
sí que res fet ab algun element
en son delit no l'haurà contentat
-per inperfet lo delit mundà posa
e sinó·n Déu sa penssa no ss'atura-,
axí Amor, vós amant, m'assegura;
tot lo restant del món li fa gran nosa.

En vós penssant ma penssa és enclosa,
dompda's per vós, ma voluntat no·s farta,
car ma rahó la té cativ·ab carta,
que res no vol e demanar no guosa.
No·m maravell si yo ame vós tant,
conexent vós, vehent-vos e sentint;
al meu voler lo saber lo desmint,
lo meu saber al voler va davant.

Yo·m maravell com no muyr desijant,
crehent en vós ésser un paradís,
e no ssé hom qu·en vós aytant sentís
que no·s mostràs de vós ésser amant.
No·m llou de tant qu·en saber tots los pas,
mas per Amor he sentit més en vós;
Amor ha fet, dels seus bons servidós,
del pech, sabent, e franch, del pus escàs.

A desijar mon desig no és llas,
mas la valor vostra més ne mereix;
en estimar hom bé no la compleix,
no us ama ssats qui amant no sclatàs.
Ja per Amor amadors morts ne són,
e yo só viu; en fet no rest egual:
la causa d'on los vench aytant de mal
no és tan gran com la que mi confon.

E puys semblant de vós jamés no fon,
yo degra sser sus tots avantajat;
nou penssament Déu me pogr·aver dat
que no servís a pus a ffer al món
sinó en vós per tots temps contemplar,
car yo·m conech que meriu vaga penssa,
e pas dolor com no·m trob tal defenssa
que no·m jaquís altra penss·acostar.

Tornada

Lir entre carts, ço que·m fa vós amar
no m'entra pas solament per la vista;
vostre sperit és aquell qui·m conquista,
e com de mi no us mostrau desaltar.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data