Sí com l'om rich que per son fill treballa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sí com l'om rich que per son fill treballa pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sí com l'om rich que per son fill treballa
e sol per ell vol que l'haver servesqua,
e quant la Mort vol que·l fill jorns fenesqua,
dóna sos béns e tot goig de si tall,
ne pren a me, qui lanç tot mon delit,
perdent a vós, lo goig de món entendre,
car mon voler en àls no pot entendre,
ans tota res m'és enug e despit.

Amor a mi vostre cors ha·bellit
tant que lo blanch d'altre cors negre par,
e la negror qu·en l'ull belles·apar
sembla'm vermell, mostrant cor enfortit.
A la valor la fama és enganosa;
aytant valeu, que no ssé dehidor
que us lloàs prou, sinó vostr·amador.
Aquest parlar no us faça ergullosa!

Ma vida és amarga e plorosa
si pert a vós, e per vós pert lo món;
tots los camins d'aquest tanquats me són,
si fall a mi la sperança duptosa.
Lo malfactor qui a sa sgleya cuyta,
torbat, no·s mou si d'ella pert camí;
ne pus ne menys de cert ne pren a mi:
torbat me sent, perdent compte de fuyta.

Ma voluntat ab la rahó no luyta,
cascuna fa lo més de son poder:
ma voluntat pus d'amar no pot fer,
son poder fa, e ma rahó la'n cuyta.
D'un ventre trist exir m'à fet natura,
per vós amar fon lo meu naximent;
no ssé als fats com no·ls fon de present
en fer que vós d'amar aguésseu cura.

Sobresamor dos estrems me procura,
e lo mig d'ells no pusch haver trobat:
d'un poch esper no puch ésser lançat
per gran desig qui li dóna mesura;
e d'altra part lo desig és tan gran,
que no consent ab si ferma creença
que per null temps me hajau benvolença;
de hu en àls vaig axí redolan.

Tornada

Lir entre carts, delits d'amor estan
partits seguons d'on surt la voluntat;
algú d'ells mor ab lo desig finat,
altre delit perdurable roman.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data