Segona serie de cançons populars catalanes/El petit bailet

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una cançó d'una versió de 1909. Per a d'altres versions, vegeu El petit bailet.


EL PETIT BAILET
 { \key f \major \tempo \markup {\italic Alegret} \time 2/4
  r4 f'8 a' c''4. b'8 d'' ( c'')
  f'8 a' \bar "|" \break c''4. b'8 d'' (c'')  % de matí ...
  f'8 a' bes'4. a'8 \bar "|" \break g' a'
  bes'8 d'' c''4 c''4 f'8 \bar "'" \noBreak
  g'8 a' c'' \bar "|" \break bes'4. (a'8) g' \bar "'" \noBreak
  a'8 bes' d'' c''4 c'' f' \fermata
 }
 \addlyrics {
   El pe -- tit bai -- let
   de ma -- tí se'n va:
   'ga -- fa la re -- lle -- ta
   i‿a llau -- rar se'n va. 
   Lai -- rum lai -- re -- ta,
   lai -- rum lai -- rum lai -- rà.
 }


El petit bailet
dematí se'n va:
'gafa la relleta
i a llaurar se'n va.

 Lairum lairum laireta,
 lairum lairum lairà.

La petita jova
li duu l'esmorsar:
un tupí de sopes,
un crostó de pa
i una carbaceta
pera xerricâ.
Al mig de la vila
una font hi ha,
que qui vulga beure
s'ha d'agenollâ,
de genolls en terra,
barret a la mà.
Jugarem a córrer
qui més correrà:
tu per la costeta,
jo pel camí pla.