Sens lo desig de cosa desonesta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sens lo desig de cosa desonesta pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sens lo desig de cosa desonesta,
d'on ve dolor a tot enamorat,
visch dolorit, desijant ser amat,
e par-ho bé que no us vull desonesta.
Ço que yo am de vós és vostre seny
e los estats de vostra vida casta;
molt no deman, car mon desig no basta
sinó en ço que honestat ateny.

L'enteniment a vós amar m'enpeny
e no lo cors ab voler deshonest;
tira'm a vós un amigable gest,
ab sentir prim, qui desperta desdeny.
Tant està pres lo meu enteniment
per molta part del vostre que li alta,
que·m toll sentir e·m fa la carn malalta
d'un tal dormir que pert lo sentiment.

No cessará lo meu egual talent,
puys mou de part que no·s canssa ni·s farta,
car l'esperit tot lo finit aparta:
no és en cors lo seu contentament.
De vós deman la voluntat guanyada,
cella qui és en l'arma infinida;
la part d'amor que pot ésser perida,
en lo meu cor no s'i troba sforçada.

Sí com lo foch creix la sua flamada
quan li són dats molts fusts perque·ls aflam,
e ladonchs creix e mostra major fam,
com pot sorbir cosa que·l sia dada,
ne pren a mi, car ma voluntat creix
per los desigs presentats en ma penssa,
e, remoguts, seria·l fet·offensa,
car d'altra part ma voluntat no·s peix.

Mon penssament mostra que m'entristeix
quant entre gents estich mut e pensiu;
ladonchs Amor peix sos fills en lo niu
que dins mon cap és lonch temps que nodreix.
Cest és aquell voler sens negun terme,
per ço Amor de mi no·s partirà;
aquell·Amor qu·en nostra carn està
no met al cor lo no cansable verme.

Tornada

Plena de seny, mon enteniment ferme
en ço que may amador lo fermà,
e si fallesch, ver·amor fallirà;
"mellor de tots" hauré nom si·m conferme.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data