Sia cascú per ben hoir attent

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sia cascú per ben hoir attent pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sia cascú per ben hoir attent
e no ymagín que yo·l vulla decebre,
car, de tot cert, per mi porà percebre
grans novitats e de nou sentiment,
tals que no sé los mijans qui·ls atracen,
mas solament resta·n mi lo sentir;
sí co·l malalt qui sa dolor sab dir,
no sab los mals qui la mort li percacen.

Aquells afanys qui·ls amadors acacen
e són comuns e quasi manifests
no són en mi, ne desenblants d'aquests
no·m fan pahor ne sol mi no menacen.
Dolors é tals qu·en amadors no vénen,
car yo peresch com ja no pusch amar;
solament bast mi de mort hahirar
per mos defalts qu·en ira mi encenen.

No sé quins són los delits qui·m sostenen,
com no m'acuyt metre lo món a part;
car d'ahirar- me jamés no·m veig fart,
pensau los béns qu·en esta penssa·s prenen!
Morir me plau car no·m té prou lo viure,
lo mils de mi és com en res no pens,
e tant com pusch, de penssar me deffens;
consell no·m cal, si·m deig per foll escriure.

Sí co·l precís que no·s de mort deliure,
vehent-se prop d'aquell seu jorn derrer,
no prega Déu li sia mercener
e sab que va hon null hom se pot riure,
ne pren a me, qui fuig a la mercé
d'Amor en qui s'enclou tot lo meu ésser:
¡tant envers ell me só volgut hiréxer
per lo fallir qui és comés per me!

Sí com l'om pech qui ha pensat dins se
de l'hom sabent, a sson saber atényer,
e com veu si qu·en tant no·s pot empényer,
lo malaheix e si mateix d'on ve,
ne pren a mi no bastant ser stés
lay on tots temps he tengut mon camí;
tot per defalt qu·és atrobat en mi:
hahir Amor e volgra sser no-res.

Tornada

Lir entre carts, lo bé qui m'és defés,
Amor lo'm féu en primer desijar,
e follament de tant preu estimar
que no ymagín que haver-se pogués.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data