Tercera serie de cançons populars catalanes/Caramelles

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Tercera serie de cançons populars catalanes (1910).djvu


CARAMELLESEn aquesta porta som:
no·i som pas per res de mal:
si en res vos agraviem,
suplico nos ho digau.
D'això no·n farem cabal
i passarem nostra via.

Déu vos guard tot quant teniu
i l'umil Verge Maria.

Digueu, viudetes, casades,
i donzelles que sou dins,
si gusteu de la musica
d'aquestos galants fadrins.
La resposta no es tornada:
jo crec que bé·n gustaran.

Cantem tots amb alegria:
si volen donar, daran.

Lo primer, oh donzelletes!
que vos supliquem rendits
es que vos isqueu llestetes
de dintre de vostres llits.
Eixiu, doncs, amb alegria,
que cobles no·n faltaran.

Cantem tots amb alegria:
si volen donar, daran.

Isquen els pares i mares,
que·ls agradarà també;

i així mateix les comares,
que per elles se fa·l bé.
Isca tota la casada,
que tots junts s'alegraran.

Cantem tots amb alegria:
si volen donar, daran.

Isquen també vostres avis,
I els sogres si n'hi ha;
però aquestos, que no isquen,
molt poc nos importarà:
ara es el temps d'alegria
i ells sempre van rondinant.

Cantem tots amb alegria:
si volen donar, daran.

La Quaresma es acabada,
Jesús ja ha ressucitat:
deu-nos ous, figues o coques,
puix que a Pasqua hem arribat.
Les cobles són acabades:
per això no cessarem,
i al peu de la vostra porta
alegrement cantarem.