Tots los delits dels cors he ja perduts

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Tots los delits dels cors he ja perduts
Ausiàs March
 Baixa

Tots los delits del cors he ja perduts,
e no atench als propis d'espirit;
en los mijans ha ésser mon delit,
e si no l'he, yo romanch decebuts.
E sol d'aquests me resta lo caçar,
per que us soplich, mon car e bon senyor,
que del falcó me siau donador,
un pelegrí lo qual té nom suar.

Si lo falcó, senyor, no·m voleu dar,
causa sereu de ma perdició,
car tornaré a ma complexió,
d'on era tolt, ço és, dones amar.
Car no vull ser ociós animal,
no vulla Déu que yo stiga en foll:
més am anar en part on rompa·l coll
que si estich segur entre bé y mal.

Ja la edat a mi no·s cominal;
seré jutjat de tots per galant vell,
y a dones plau l'om quant és jovencell;
totes són carn, y en carn és lur cabal.
Tant quant a ço, recapte·ls donaré:
dels membres só bé proporcionat;
más és lo mal que l'hull tinch ja ruat,
y en llur esguart, vell me reputaré.

Moltes rahons bastantment los diré,
mas no hiré per los carrers cantant:
a dones plau l'om qui va follejant;
mas a la fi tot quan volrran faré.
No porà ser que no·n trop del temps meu,
ab lo pols blanch, ros diumenge matí;
d'argent fan or. Donchs, qué diran de mi?
de lur amor quisvol pot ser hereu.

Donchs vós, senyor, d'ocasió·m toleu,
e porà's ffer, si lo falcó·m donau;
o si aquell a vós donar no plau,
a Déu y a vós un home levareu.
A vós és dat curar del sperits:
donchs en lo meu hajau-hi vostre sguart;
dau mi remey e no vinga molt tart,
perque·ntretant no prenga·ltres delits.

Tornada

Mon car senyor, tot hom cerca delits,
segons cascú sa qualitat requer,
mas a present la dona y lo dinar
són los déus dos en lo món favorits.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)