Tots los desigs escampats en lo món

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tots los desigs escampats en lo món pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Tots los desigs escampats en lo món
entre les gents, segons for de cascú,
ab trenquat peu, a pas, van detràs hu,
qui és lo meu, e lonch temps ha que fon.
Sí com los puigs poran fugir al vent,
ma voluntat d'ell poria campar;
en hun loch ferm li cové d'esperar;
no·l pot minvar aquell mal pensament.

En remeyar no·m conech sentiment
si bé l'assaig he yo sperimentat;
per mon esforç pogra sser deliurat
d'una gran part de la dolor que sent.
Amor suplich que·m leix donar a·ntendre
lo sobresalt que de vós, dona, ·m ve,
entenent vós quin·obra fa dins me
e com sens mort yo no me'n puch deffendre.

Passar puch, donchs, sens noestat offendre,
mostrant virtut, com res no cast no vull;
si bé·l desig no casta penss·acull,
no·m trop en punt que res pens de vós pendre;
sos moviments negú pot esquivar
-servents no són de nostre franch juhý-;
donchs, com serà que jo fuja de mi?
Colpa no us tinch si forçat són d'amar.

Aquest·amor tant se pot esforçar
que l'amador a mort farà venir;
¿on és l'om fort, potent a resestir
les passions que vol Amor donar?
E, donchs, ¿per qué yo só desacordant
mostrar a vós la voluntat que us port?
Ma lengua té la vida e la mort;
lo meu voler no·m val essent bastant.

Sí com aquell qui està Déu pregant
que ploga fort sens lo temps nuvolós,
vull ser amat sens dar ocassiós,
e no·s pot fer lo meu voler celant.
L'enteniment e calitat s'acorden
amar a vós en qui és llur semblança,
e los volers han gran desacordança:
contra rahó en tanta part discorden.

Tornada

Lir entre carts, los escurçons no morden
ab tant fort mos com és lo de Amor;
si bé·ls morduts no passen tal cuyçor,
perden lo seny e les vistes exorben

Font: Bloc personal DMRQ, sine data