Vés al contingut

Tractat de pau entre Abolchaçen Ali i Jaume III (1339)

De Viquitexts
Tractat de pau entre Abolchaçen Ali, rei de Marroc, i Jaume III de Mallorca
Abolchaçen Ali


En nom de Deu, sia a totz manifest qui aquesta carta veuran ni ausiran, co aquesta carta es assessegament de pau que es formada devant e per lo seyor don Abolchaçen Ali per la gracia de Deu rey dels Sarrains, fil del seyor rey dels Sarrains don Abuzayd, fil del senyor rey dels Sarrains dom Abu Juzeff Jacop, fil d'Abdelach, eyxals deus son poder e per sa voluntat atorgat entre eyl e'ls nobles n'Amalrich vescomte de Narbona, en Amalrich de Narbona seyor de Talayra, en Dalmau de Castelnou, el honrat Nuget de Totzo, missatgers trameses ab plen poder per lo molt alt e molt poderos e vertader seyor en Jacme per la gracia de Deu rey de Malorcha, comte de Rosseylo e de Cerdanya, e seyor de Montpellier: los quals demonditz missagers an poder couplit per fermar pau, segons qu'és contengut en una letra de cresensa que vench dins sagel de cera, e per lo poder donat a els per una carta scrita en pargami, bolada ab lo bola de plom. E esta carta e pau qu'el atorga e l'afferma lo seyor rey don Abolchaçen demondit, a tems de deu ayns, e que se comten a comte Cristianesch, e comensa lo primer die de mayg de l'ayn d'avayl scrit primers venens, sotz les condicions d'avayl scrites, so es o saber: qu'els sotzmeses de quascuna part d'els demonditz seyors reys, qu'els navengas d'abdos partz, sien sals e segurs en bens e en persones, en nevelis, anant e venent, en marc e en terra, en portz e en totz altres locs e marmes d'els demonditz seyors reys; e que d'asso demondit sia feta cridà per los portz, e marmes, e terres de quascun d'els ditz seyors reys, manan cascun d'els ditz seyors a lurs officials que la dita pau dejen servar e abtener per lo demondit temps.

Encara, que si per aventura negun naveli de la una part ho de l'altra d'elsditz deyors reys ho venia meyns en qualque loch de les terres ho marmes delsditz seyors reys, ho prenia terra per forsa de mar, que tot so quen restaurasien, ho restaurar pogessen, fos tornat ad aquel de qui seria, axi robes con persones, e totes altres coses, e asso engualment a quascuna de les partz.

Item, qu'els mercaders del seyor rey de Malorcha no traguen de la terra del seyor rey don Abolchaçen cavayls ni armes, ni blat, ni cuyrs salatz ni adobatz, sos a saber: cuyrs de bous e de bachs; e totes altres coses hic pugen trar, que mercaderies sien, pagan les mercaders los dretz e matzems segons costuma corrent en les terres del demondit seyor rey don Abolchaçen. D'altra part, que a totz los corsaris sia deffes per los ditz seyors reys que no deyen dapnificar la una part ni l'altra; e si per aventura s'esdevenia qu'el dit manament deslditz seyors reys negun corsari frengnas e dan donava, que d'el dan donat deyen fer los ditz seyors reys, als malsfaytors fer fer esmena, e part l'esmena deyen fer fer dels persones justicia, per tal que bona pau e ferma s'ensegesta entre los demonditz seyors reys de tot lo temps demondit entre eyls e lurs sotzmeses.

E totes les coses e les raons demondites e scrites, ferma e lausa e aproa e promet de fer tener e servar lo demondit seyor rey don Abolchaçen; e los ditz missagers per lo poder a els donat per lo molt alt e molt poderos seyor rey de Malorcha demondit, e prometen lo pau e les coses desus dites fer tener e observar al demondit seyor rey de Malorcha: e a mayor fermetat lo seyor rey don Abolchaçen hi a scrit de sa ma e a y posat son sagel de cera; els demonditz missagers del demondit seyor rey de Malorcha hi possen lurs sagels, e qui scriure sap scrisca son nom. Ffeyt fo asso a lo vila de Trmice (Tlemecen) al palu del dit seyor rey don Abolchaçen, digous a quinze jorns del mes d'abril, l'ayn de M. CCC. trenta nou.

Nos en Dal. de Castelnou a mager fermetat de les razons demont dites i escrivem de ma man e y pozam nostre segel.

Nos Amalric de Narbaona ete de Talaira.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)