Traducció al català del metodo preservatiu y curatiu del Cólera-morbo

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Traducció al català del metodo preservatiu y curatiu del Cólera-morbo, donat a llum a Sevilla per lo llicenciat D.Pere Vazquez, traslladat despres al Diari de Zaragoza y posteriorment impres en Barbastro

de
Pere Vazquez

Una de les moltes publicacions breus que sorgiren durant els brots de còlera a Catalunya al segle XIX. Aquesta és de 1834.


Avís mèdic AVÍS MÈDIC   


TRADUCCIO AL CATALA DEL METODO
preservatiu y curatiu del Cólera-morbo, donat a llum en Sevilla per lo llicenciat D.Pere Vazquez, trasladat despres al Diari de Zaragoza, y posteriorment impres en Barbastro.

ADVERTENCIES PRELIMINARES
El cólera -morbo es molt semblant al cólich biliós, pues consisteix en que la bilis se deposita nen lo ventrell; y atru y consum tota la humitat que necessita lo cos humá per la seua conservació. Per consegurnt se deu curar promovent los colichs y despeños, y bebent molta aigua freda.

METODE PRESERVATIU
1. Se prendrá en dejú un poch d'aiguardent anisat, bebent en seguida un vas gran d'aigua.
2. Avans de asmorsar, de dinar y de sopar se pondrá un poch de vi usual seguit de mitg vas de aigua.
3. No se beura vi en los menjars, sino aigua, segons la set de cada un.

METODE CURATIU
1.Quant un se sentia atacat del cólera, pendrá una xicra de oli comú, altre passats 8, ó 10 minuts, y altre despues de igual temps.
2.Passat un quart de hora de haber pres la tercera xicra de oli (ó antes si comensan los vomits) lo malalt beurá aigua calenta en abundancia, fins que rompia lo vomit, lo qual també se ecsitará introduint per lo coll una ploma untada de oli.
3. Si lo pacient se cansa, se dexará de molestarlo ab dita ploma, descansará un rato, y comensará novament á beurer aigua tibia; pero no pendrá mes oli.
4. Quant los vomits lo fatiguian massa los fará cesar bebent un vas d'aigua freda.
5.Pendrá despues una escudella de caldo ben calent.Se procurará fer lo caldo de bou, gallina, bona quantitat de cigrons y menta
6.Passada una hora, beurá un vaset de vi bo, seguit de una bona quantitat de aigua freda; y segurá alternant de hora en hora lo dit caldo, y vi ab aigua freda.
7.En cas de esperimentar molt fret en los peus, sels podrá aplicar ampollas de aigua calenta ben tapadas, y embolicadas ab una bayeta.
8. Segurá la dieta dos ó tres dias, fins que la llengua quedia neta y bermella; en qual estat podrá prendrer una sopa del caldo, mati, tarde, y vespre, preceint cada vegada un vaset de vi.
9. Seguirá axis sis o vuit dias, despues dels qual manjerá lo que li acomodia, menos llet, formatge y mantega.


Advertencia consoladora.
El Sr. Vazquez asegura que ab aquest metodo no se ha desgraciat ningun dels infinits colerichs que lo han avisat luego; y que ha curat á varias personas, que per baber tardat á avisarlo, estaban prop de la mort.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)