Viquitexts:Continguts no lliures

De Viquitexts

Introducció[modifica]

D'acord amb la política de llicències de la Fundació Wikimedia, aquesta pàgina és la Política de Doctrina d'Exempcions (d'ara endavant, PDE) o, en anglès, Exemption Doctrine Policy.

Política de Doctrina d'Exempcions[modifica]

Un dels requeriments que han de cumplir els continguts de Viquitexts és el respecte a les normes de drets d'autor (vegeu Viquitexts:Drets d'autor).

D'acord amb la PDE, s'espera que Viquitexts ofereixi només contingut que estigui sota una llicència de contingut lliure (és a dir, una llicència d'acord amb el termes de la definició de Free Cultural Works (obres culturals lliures) específica a llicències, com es pot trobar en la versió 1.0 de https://freedomdefined.org/Definition).

D'acord amb la PDE, la comunitat de Viquitexts pot desenvolupar i adoptar una PDE (és a dir, la present pàgina).

El contingut no lliure utilitzat sota l'esmentada PDE s'ha d'identificar en un format llegible per màquina de manera que pugui ser fàcilment identificat pels usuaris tant en el projecte com en la seva redistribució. L'esmentada identificació es porta a terme tal i com es detalla a la plantilla {{Informació}}.

Actualment, només el següent cas pot ser considerat contingut no lliure a Viquitexts:

  • Obres i fitxers anteriors a 1929 (aquesta data aumenta una unitat cada nou any) però que no estan en domini públic a les jurisdiccions locals per no haver transcorregut els 70 o 80 anys des de la defunció del seu autor. Aquestes obres s'identifiquen amb la plantilla {{DP-1923}}. Els fitxers amb aquestes característiques no són admesos a Commons i per això es carreguen temporalment a Viquitexts.

Tot el contingut usat sota la PDE haurà de ser substituït sempre que existeixi material lliure amb el mateix valor educatiu. Això s'aconseguirà a Viquitexts fent servir, per a una mateixa obra, l'edició que més clarament estigui en domini públic a tot el món (per exemple, és preferible una traducció realitzada per un traductor mort fa 100 anys més que no pas la d'un traductor mort fa 50 anys però publicada en 1925, perquè en aquest darrer cas l'obra només està en domini públic als EEUU però no pas a la jurisdicció local).

El material usat en virtut de la PDE està subjecte a ser suprimit si la seva utilització no està convenientment fonamentada. El material no argumentat només podrà ser utilitzat si està contingut sota una llicència lliure.

Més informació[modifica]