A mal estrany és la pena estranya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

A mal estrany és la pena estranya pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

A mal estrany és la pena estranya
e lo remey hauria sser estrany,
e qui de fret mor, per entrar en bany
haurà calor, si aygua freda·l banya;
e si·l començ ve per mig, inpossible
lo mig segueix e la fi lo començ;
ab forces tals Amor mi, amant, venç,
que planament lo dir no m'és possible.

En contra mi Amor és molt orrible
e tant plaent que m'à fet ser content,
car davant mi tinch bé complit present
e d'altra part me puny dolor terrible.
Aquesta és una dolor novella
que dins mon cap ha fet novella hobra,
desassentant la mia pensa pobra
que a ssos mals tenia sa jaella.

Amor en mi no fa gran maravella,
ffermant ses leys en temps passat posades;
mas per lonch temps eren ja oblidades:
per mi Amor son poder torna·n sella;
e sí com Déu miracles volch mostrar
perque·ls juheus fermament lo creguessen,
ffahent parlar los muts e que·ls cechs vessen,
Amor li plau que perda lo parlar.

Envers alguns açò miracle par,
mas si·ns membram de Arnau Daniell
e de aquells que la terra·ls és vel,
sabrem Amor vers nós qué pot mostrar.
Cella que am en egual de la vida,
mostre·vorrir en fets y en continent:
quant li só prop, é d'ella sbaÿment,
ab continent de aver-l·avorrida.

Dins en mi sent una força·nfinida,
tant qu·és pus fort que lo desig d'Amor;
cascun d'aquests d'Amor pren sa favor,
mas egualment entr·éls no és partida;
car mon desig no basta fer menaces
a la gran por qui·l bat fort e·l castigua;
d'aquesta és Amor tan gran amiga
que toll poder al desig de sos braces.

Tornada

Lir entre carts, Amor no té pus laces
que·m tinguen pres, si de aquests escape;
ungles no té ab que ma carn arrape,
mas dorm segur de present en sos braces.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data