Obras del poeta valenciá Ausias March/A mal estray es la pena estranya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu A mal estrany és la pena estranya.

 LII.
 
A mal estray es la pena estranya
é lo remey hauria ser estrany,
é qui de fret mort per entrar en bany
haurá calor si aigua freda 'l banya,
é si 'l començ vé pél mig, imposible
lo mig segueix é la fi al començ,
ab forces tals amor mi amant venç
que planament lo dir no 'm es posible.

En contra mi amor es mòlt horrible
é tant plasent que 'm ha fet ser content
car devant mi tinch bé complet present
é d' altra part me puny dolor terrible,
aquesta es una dolor novella
que dins mon cap ha fet novella obra
desassentant la mia pensa pobra
que á sos mals tenia ja la orella.
 
Amor en mi fá mólt gran maravella
fermant ses lleys en temps passat passades
mes per llonch temps eren ja oblidades
per mi amor son poder torna en sella
així com Dèu miracles volch mostrar
perque 'ls juhéus fermement lo creguessen
fahent parlar los muts é que 'ls cechs vesssen,
amor li pláu que perda lo parlar.

Envers alguns açó miracle apar
mes si 'us membrám de En Arnau Daniel
é de aquells que la terra 'ls es vel
sabrém amor vers nos que pot donar;
cella que am en egual de la vida
mostra avorrir en fets y en continent
quant li só prop he d' ella esbayment
ab continent de haverla avorrida.

Dins en mi sent una força infinida
tant qu' es pus fort que lo desig d' amor
cascun d' aquests d' amor pren sa favor
mes egualment entr' ells no es partida,
car mon desig no basta ferm llaços
á la gran pór qui ' bat fort é castiga
d' aquesta es amor tan gran amiga
que tol poder al desig de sos braços.

 Tornada.

Lir entre carts, amor no té pus llaços
que 'm tinguen pres si d' aquests jo 'm escape,
ungles no té ab que ma carn arrape
mes dorm segur de present en sos braços.