Als 6 Agost 1725

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Als 6 Agost 1725
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot. Març del 2005.
 Baixa

Descripció[modifica]

El llibre Als 6 Agost 1725, de l'Arxiu Servera-Pericàs, té tapes de pergamí relligades al llom amb sis voltes de fil d'empalomar. Les tapes mesuren 11 x 30 centímetres i estan un poc arrugades. Originàriament tenien dos fermalls. Fins al full 55, tots tenen el cantó inferior dret tallat, els primers més que els darrers. Es tracta d'una relació de noms de persona de la Vila de Algaida els quals, en aquella data, estaven obligats a pagar talles. L'aplec consta de 118 fulls. El primer full, a la primera cara duu escrit:

Jesus, Maria Joseph
Si au os
Miquel fo. Nott
Antoni Sarvera
Juan Miq.l Ribes

Es troben completament en blanc els fulls: 2, 56 fins al 102, 104 fins al 117.

Transcripció del text[modifica]

Pàgina 1
Als 6 Agost 1725 me fonch menat
ami Juan Monblanch fps ---- Univertat dela
Vila de Algayda buydas in lo pnt llibre
tots los noms deperticulars de l--
Vila qui han decontribuir apegars tal-
les y seha resolt per la junta celebra-
de als 3 de 7bre 1725 ala qual es stat en-
Comenat allivara al honor Bernat Ser-
vera deson Michelet Clevari dos talls
Generals que han han de Pegar lo pnt
Any enla Vila de Algayda


- Po Llorens Fiol moliner ..................... 1 L 7 s
- Michel Fiol de Antt .......................... 1 L 5 s
son ...................... 12 s 8
- Demia Thomas de Ba---


Pàgina 2
- Batrth Royx moliner .......................... 1 L 3 s 8
- Michel Juan Uguet ............................. 8 s 4
- Llorens Ramonell de Llorens ............. 3 s 4
- Va de Methia Oliver teta ? ................. 1 L 3 s
Pa. Miquel Mulet ...... 5 s 9
pa Juane Oliver ......... 5 s 8
pa Francine Ramonell . 5 s 8
pa Fransina Oliver ...... 5 s 8
- ------- Sastre de Michel ........................ 1 L 2 s 4
----------- sastregato -- 2 s
------------ De refel ---- 4 s
--------------- 726 ha pagat
5 s 6
- ----------------- 5 s 6
4 L 2 s 8

Pàgina 3
- Michel Oliver de Bernat .................. 4 s 2
pa ......................... 2 s
- Va de Joseph Ramonell de Llorens.. 11 s
pa ......................... 4 s 4
mes ...................... 2 s 8
  - Joseph y Antt Ramonells
germans ............................................ 11 s
als 26 sbre 1726 ha pagat joseph
Remonell per mans de sa muller
------------------------ 9 s 6
paga Pere Juan ribes y Morey 9 s 6
- Michel Barcelo deMichel ................. 16 s
pa --------------------- 8 s
- Gm Antich de Juan ......., o, .............. 4 L 4 s
se li pasa per novedor .. 2 L
- Gm Sastre viroto --------------
m pere Michel Pou -----------


Pàgina 4
- Ffh Michel dene Juane Anne .............. 4 s 4
- Jauma Puigserver patitoy .................... 11 s 8
- Pere Ribas y Mulet .............................. 2 L 18 s
pa ------------- 12 s
mes ----------- 1 L
- Gll Pou Campos ................................... 18 s 2
Pa ------------ 9 s
- Va de Juan Munar mio ........................ 8 s
Pa ------------ 1 s
------------------- de Michel ............. 5 s 2
5 L 5 s 4

Pàgina 5
- Juan Pou fill de Pere ............................ 1 s 8
- Chatarina Ramonell va de Joseph ....... 1 s 8
- Michel Fullane serrall ......................... 1 L 14 s 2
pa ---------------- 19 s
mes -------------- 3 s
- Pere Fullane serall ................................ 1 L s 10
- Bart Oliver Rubilla.............................. 2 s
- Michel Oliver Rubila ------

Pàgina 6
- Juan Sastre Mudoya ........................... 6 s 8
pa ---------------------- 6 s
- Gm Mulet xereno .............................. 2 s 8
- Pere Armengual gerrer ...................... 1 L s
Pa ------------------- 10 s
- Demia Rephal negret o ..................... 3 s 8
- Joseph Ramonell ferrer ...................... 1 L 3 s
pa a 23 juriol 1730 1 L 3 s
Juan Mulet Carrio ............................ 1 L 4 s 10
-------------- Sastre pleniol ............. 14 s
--L 14 s 10

Pàgina 7
- Bernat Servera Jaumeta ................. 1 L 3 s
pa Als 26 Abril 1726 pa Miquel
sastre y ros ----------- 15 s 16
- Jauma MunarCaselles ............... .... 2 L 7 s
Pa ------------------- 1L 10 s
- Va de Juan Torrens xotano ............... 14 s
page per mans de Joane Oliver
Va ------------------- 7 s
- Gm Venrell fiola .......................................................... 11 s 4
- Las fillas de Matheu Bercelo ........... 7 s
- Gm Antich ......................................
- Jauma sellen- ...................................
pa----------------------------
mes --------------------------

Pàgina 8
- Antt Sellenias Senso ...................... 9 s 8
pa se muler del dit -------- 4 s 4
- Antt Mudoy pa ................................ 9 s 8

- Sebastia oliver Sastre deDionis ..... .. 7 s
pa catarino vidal --------- 2 s
- Bernat Mulet pau .......................... 3 L 8 s 4
- Va de Juan Mulet pau ................... 1 L s
pa per mans de Va de Miquel
Servera ----------------- 9 s 10
- eret ............................................. 1 L 5 s 6
7 L 0 s 8
Pàgina 9
- Hyeroni Llaneras ......................... 3 s 8
- Pere Jorda ferrer, o, ................... 18 s
pa ------------------- 2 s
- Va de Jordi Armengual de Pere .. 9 s 7
pa -------------------- 4 s
- Va de Antt Armengual de Toni ... 1 L 4 s 8
- Matheu Llaneras de Hyeroni ....... 15 s
- Va de Hyeroni -------

Pàgina 10
- Antt Mulet metja ........................... 16 s 2
pa --------------------- 8 s
mes ------------------- 3 s 2
mes ------------------- 2 s 8
- Barth Arbona .............................. 4 s 6
els 28 7bre 1731 paga
la vidue de Antoni mulet
metje -------------- 2 s 3
Als 6 Agost 1732 pa Gm
Cantellops --------- 2 s 3
- Antt Crespi taño .......................... 18 s
pa als 27 joliol 1726 -- 9 s
mes --- 7 s
- Barbere Antich va de Joan ......... 3 s 8
- Joan Antich de Llorens .............. 7 s 8
----- de Jauma ................. .......... 2 L 13 s
.................................................... 7 s 6
5 L 3 s

Pàgina 11
- Jauma Ribas de Pere .................... 18 s
- Gm Cantellops Moliner ................. 6 s 8
- Fsh Armengual ............................ 6 s 4
- Jauma Ribas de Pere Juan ........... 18 s
- Pere Juan Segui Coloma ............. 3 s 4
- Matheu Bercelo de Juan -------


Pàgina 12
- Antt Gallure ............................... 5 s
- Berth Rephal negret .................. 9 s
pa ............................................. 3 s 8
- Va de Juan Pujol ....................... 11 s
pa............................................ 5 s 6
- Vidal Sastre , o, ........................ 7 s 8
pa ........................................... 2 s 4
- Juan Antt Sastre , o, .................. 18 s
als 28 joliol 1726 pa ................ 6 s
-----------------tre ...................... 7 s
L 17 s 8

Pàgina 13
- Bernat Sastre de Bernat ............ 13 s 8
pa ------------- 11 s 4
- Fsh Sastre seu .......................... 16 s 4
pa ------------- 8 s
- Barth Pujol de Juan .................. 15 s
pa ------------- 7 s 6
- Pere Oliver Ramonell, o , ......... 4 s
- Pere Bercelo Garbi de Gm ........ 4 s 8

- Juseph Oliver fuster .................
pa ------------- 3 s


Pàgina 14
- Va de Pere Crespi ................... 5 s
- Juan Vich de Antt .................... 15 s
pa ------------- 4 s 6
mes 2 s
-Mo Barth Fiol del Puixmolto , o, 10 L 9 s
-Juan Fulane gerrer ................. 9 s 8
-Antt Jauma de plase .............. 7 s 8
------- Mas Mulet Va ............ 10 L 15 s
3 L 1 s 8

Pàgina 15
- Josep Jorda de Pere .................... 1 L 5 s 8
- Michel Segui de la novella ............ 5 L s 8
Als 28 Maig 1726 pa de
dines propis Gabriel Sastre
de staque tres lliures deu
sous dich -------- 3 L 10 s
als 5 Maig 1727 pa Gabriel
Satre de sos dines propis 1 L10 s 8
- Gm Armengual de Matgi ............ 10 s
pa ----- 3 s 10
mes -- 3 s 2
- Jauma Segui bosca ................... 9 s
pa ---- 6 s
- Gm Sastre gato ......................... 10 s
- Vde Demia Fulla------------
als 12 janer ------------------
-------------------------------
mes --------------------------
mes --------------------------
als 10 Agost -----------------
------------------------------

Pàgina 16
- Sebastiane Prats Va de Barth ......... 1 L 7 s 8
als 14 joliol ha pagat per mer mans
de Antoni Reus ------- 9 s 4
mes -- 16 s
- Francina Armengual ....................... 6 s 8
pa ------------------ 3 s 4
- Gbl Thomas veyet .......................... 1 L 1 s 4
pa ------------------ 10 s 8
- Michel Verdera Rochafuster ......... 3 s 4
- Va de Jaume Puigserver frare ......... 15 s
----------------- 9 s
.............................. 9 L 8 s 4

Pàgina 17
- Antt Reus de Michel ....................... 5 L 14 s 8
- Pere Munar dels bous ..................... 1 L 17 s 4
- Pere Juan Ribas de Cabrera ........... 13 L 16 s 4
als 29 janer 1726 pague 2 L
als 16 fabrer 1726 ha pagat
Pere Juan Uguet 7 L
- La Sra Juane Masquida mull de
Antt Pou Mayol .............................. 22 L 5 s 8
- Pere Pou Bandoller .......................... 1 L 15 s
pa 14 s 4 mes 4 s
mes Bernat Pou 10 s mes 7 s
- Va de Antt Reus reconera
als 20 ju---------


Pàgina 18
- Michel Munar stell............................ 9 s
- Jauma Moll ..................................... 5 s 8
page 2 s 10
- Rephel Beltran ............................... 2 s 4
- Jo Sr Dr Michel Armengual
pre ................................................ 4 L 17 s 2
- Antt Coll ortolla .......................... 7 s 8
- -------------------Matheu ............ 3 L 19 s 8

Pàgina 19
- Barth Bibiloni Bonet are
la Va de Michel ............................ 4 L 15 s 4
Als 28 Abril 1726 pa Antt
Amangual moll id pastor 2 L 7 s 2
- Barth Bibiloni me ......................... 17 s 4
- Juan y Pere Bibiloni Germans ...... 13 s
- Dionis Pericas ............................ 1 L 1 s 4
pa --------- 10 s 8
- Michel Servera Bendereta ......... 9 s 8

- Michel Reus de Antt , o, ..............

Pàgina 20
- Va de Jauma Prats barbedor ...... 8 s 4
pa 4 s
- Llorens Puigserver ....................... 2 L 1 s 4
als 4 D 1726 ha pagat
Ffs Puigserver 1L 2 s 4
mes ha pagat llorens puixer-
ver 11 s
ha pagat Joan Tomas 2 s
- Pere Juan Venrell tixedor ............ 1 L 2 s
- Antt Pujol Gretia ......................... 12 s
- Juan Thomas de Sebastia ............ 2 L 4 s
- --------hel Sastre pellut .............. 16 s 8
--------------------- 8 s 4
7 L 4 s 4

Pàgina 21
- Va de Michel Oliver llubi de
Pere ( Pere, barrat a l'original) .... 4 s
pa ----- 2 s
- Llorens Oliver llubi de Pere ......... 4 s
- Rephel Miralles volendet me ....... 2 s
- Gm Pujol Gretia ......................... 18 s
- Juan Bercelo Canoy ................... 9 s
pa 1 s
- Rephel Bercelo Covas ............... -------

Pàgina 22
- Juan Bercelo Canoy .................. 9 s
- Jordi Bercelo Mu ...................... 17 s
- Rephel Bercelo de Rephel ......... 2 s
- Joseph Jorda de Joseph ............ 1 L 4 s
pa 12 s
- Juan Pericas per las cases de se
muller ...................................... 4 s
pa 2 s
page Joane Salom 2 s
- -------hel oliver de Barth .......... 1 L 4 s 8
4 L 0 s 8

Pàgina 23
- Pere Juan Mulet Bril ............ 2 L 10 s
als 19 febrer 1739 ha peguat
Antt Mulet en compas de
entrechebax dich 16 s
A 3 sbre 1734 pague d'AneAny 9 s
dia 30 sbre 1754 ha pagat Antoni
bril per la sua part 1 L 5 s
y de ereu no mes per nota
- Ffh Coll valler ........................... 2 s
- Gll oliver de son Maig de Gll ...... 1 L 4 s 8
- Ffh Royx rosello ........................ 1 L 5 s
pa 12 s 6
mes pa 12 s 6
- Honorat Coll .............................
als 29 juliol 1729 ha paga-----
-------------------- 14-----
- Antt Coll de son a .....................

Pàgina 24
- Va de Ffh oliver ventura ............ 1 s
- Antt Pou Matgi ......................... 4 s 6
- Jauma Bercelo Covas, o, .......... 4 s
- Rephel Reus pollastre ............... 2 s
- -------Juame de Michel ............ 7 s
- --------- retia .......................... 3 L 1 s
3 L 19 s 6
Pàgina 25
- Ffh oliver Rubi de Pere ............. 8 s 8
pa 3 s 8
- Pere Oliver llubi de Pere .......... 4 s
pa 2 s
- Demia Mulet fiolet, o , .............. 1 L 16 s
- Barth Mulet de Demia .............. 2 L 6 s 4
pa 1 L 2 s
- Antt oliver de Llorens ............... 3
- Michel Oliver g- .......................

Pàgina 26
- Va de Antt Mulet menut y ........ 4 s 2
- Sebastia Coll son gendre .......... 2 s
- Michel Garau gardutxa ma ....... 2 s
- Barth Bercelo Garbi ................. 1 L 4 s
Pa Melsior Barcelo 3 s 4
Pa Gillem Barcelo 7 s
- ------------ Oliver de la Eucaria .. 1 L 16 s 6
- ------- --eyet de Gll ............... 7 s
- ------------------- 3 s 6
3 L 15 s 8

Pàgina 27
- Andreu Gellebert ........................ 11 s 4
- Michel Sastre Cos ...................... 2 L 8 s
pa 1L 4 s
- Barth Royx rosello ...................... 1 L 1 s 4
pa 10 s
- Pere Pons de Pere ...................... 7 s
als 19 Mars 1728 he rebut
per mans de Sabastia oliver 7 s 2
- Juan Venrell seda ....................... --------------
pa 5 s
- Va de Antt Pericas ..................... --------------
pa

Pàgina 28
- Sebastia Oliver Carut .................. 3 L 4 s
- March Oliver .............................. 3 L s
- Va de Barth Pericas y Rephel
Reus son gendre ......................... 1 L 3 s 8
pa per mans de medo
Mariayne 11 s 10
mes als 12 8bre 1726 11 s
- Bath Servera Mitja vida ......... 1 L s 8
pa 5 s
mes 7 s
- ------------ Armengual ayare ..... 9 s 8
6 s
- --------------- Christophol ....... 5 s 8
9 L 3 s 8

Pàgina 29
- Michel Segui de Phelip .............. 13 s 4
stim per les cases al Campet ..... 4 s
- Llorens Sastre Matheu .............. 1 L 5 s
pa ----------- 15 s
- Antt Reus pollastre de Antt ....... 6 s 4
pa ---------- 3 s 2
- Joan Armengual de Honofra ..... 16 s 8
- Jauma Munar Font ................... 1 L 18 s 8
pa -------- 18 s
mes pa -------- 9 s
- Jauma Royx de la bau ......... 3 L
pa -------- 1 L 16 s


Pàgina 30
- Michel Mulet Carrio ................. 1 L 19 s 6
- Juan Borras .............................. 12 s 6
pa ------------- 7 s
----- mes ----- 5 s
- Antt Mulet Mates ..................... 4 s 6
- Gll Pons de Pere ...................... 2 s 8
- Michel Trobat de Ffh ............... 8 s 8
pa ------------ 4 s 4
- ------------- Trobat Fuster , o, . 1 L 1 s
- ------de son gendre .................. 6 s 4
-------------- 12 s 6
------------- 6 s 10
4 L 15 s 2

Pàgina 31
- Pere Pons de Michel ................. 11 s
pa --------- 5 s
- Sebastiane Munar Arrom .......... 3 s 8
- Juan Pericas .............................. 4 s
- Ffh Gelebert ............................. 19 s
pa ------------- 9 s 6
- Juan Llabres Rado --- o -- ...... s 8
- Va de Sebastia Coll ................. 4 s 4

Pàgina 32
- Va de Matheu Coll , o, ............ 19 s
- Michel Fiol del Moli ................ 10 s 4
pa --------------- 5 s 2
- Gm Sastre Florit , o, ................ 2 s 8
- Thomas Reus pollastre ............. 2 s 4
- Pere St Andreu ........................ 3 L 15 s
- ------------- Verdera , o , ....... 1 L 18 s 8
7 L 18 s
Pàgina 33
- La casa de la Vila .................... 15 s
- Antt Venrell Seola .............. 1 L s
- Ffsh Servera Ma ..................... 2 s
- Pere Pou de sebastia ............... 7 s 8
- Pere Armengual ayade ....... 5 s 4
als 4 Abril 1727 ha pagat
Guillem Amengual 2 s 8
- Michel oliver Mu ............... 4 s
- Jauma Vicens Rotger

Pàgina 34
- Va de Sebastia Martorell ........ 3 s 8
- Pau Pou ................................. 1 L 16 s
- Pere Juan Uguet del Pou ........ 10 s 8
als 3 Agost 1732 pa la Va de Juan
Llull per las cases --- 2 s 10
als 3 Agost 1732 pa Mi
chel Segui per las vavt ( ? ) - 1 s 8
paga Pera JuAn Rigo ----- 2 s 8
- Pere Munar font y sa mulle ....... 1 L 9 s 8
pa -------- 5
mes per mans de mestre
Miquel Verdere roca ------ 1 s
- Va de Pere Bercelo y son gendre. 2 L 9 s 4
- Lleonard oliver ........................... 8 s 8
6 L 18 s

Pàgina 35
- Gm Armellere ............................... 2 L 3 s 4
pa ---------------- 1 L 1 s 8
- Antt Armellere ............................ 3 s
- Va de Demia Mulet pau .............. 1 s
- Juan Mulet pau ........................... 10 s 4
- Bernat Mulet pau de Michel ........ 12 s
- Ffsh Oliver Mursi Ma ................. 1 s
- Miquel Greltas

Pàgina 36
- Ffsh Pujol, o, ............................... 8 s 4
  - Pere Jorda de Joseph ................... 2 L 19 s
als 19 8bre (octubre) 1724 he rebut
per mans del Sr Antoni
Janer pre ------- 1 L 15 s
- Antt Gallure, o, ............................. 6 s 4
- Melchion Mulet peu ..................... 13 s 4
- Juan Vich de Juan ........................ 2 L 17 s
pa ---------- 1 L 10 s
- Christophol Cerda are Juan ........... 1 L 16 s 6
9 L 0 s 6
Pàgina 37
- Llorens Antich Moÿses ................. 9 s 4
pa le Va Hm Antich --- 5 s
- Barth Ramonell ............................. 5 s 6
- Bernat Cerda ................................ 14 s 10
- Michel Oliver fosca, o, .................. 10 s 10
- Antonina Oliver fosca .................... 5 s
- Ramon St Marti ............................ 2 L 8 s 8

Pàgina 38
- Mo Juan Armengual Nott ............... 3 L 10 s
- Jauma Mudoy Ferrer ...................... 18 s 6
- Lo Sr Antt Servera preve
Va de Michel Servera ..................... 1 L s 6
- Gll Armengual de Gll are
se muller ......................................... 1 L 2 s
- Honofra Armengual ......................... 12 s
pa ---------- 6 s 4
- -------------- Moll, o, ..................... 7 s
7 L 10 s 8

Pàgina 39
- Melchior Gelebert ............................ 5 s 8
pa ------------------ 2 s 10
- Juan Reus pollastre ........................... 3 s
- Juan Mascaro fuster .......................... 2 s
- Pere Antt Armengual Reyo ............... 2 L 12 s
- Va de Juan Munar del reco ............... 3 L 13 s 4
pa -------------- 1 L 10 s
mes 1 L
- Antt Pujol de la case alte ................... 7 s 4

Pàgina 40
- Sebastia oliver, o , ............................. 8 s 4
- Gll Armengual Sastre de
Juan --- o, ......................................... 2 s 8
- Barth Royx tender .............................. 1 L 3 s
- Jauma Martorell ................................. 1 L 11 s 4
- Rephel Pou bodego ............................ 5 L 12 s
stim per lo de setia ............................. 5 s 8
paga --------- 1 L
- Michel Segui chirunga .................... 3 L 2 s 8
------------ -er mans de Me
------ ------ 1 L
------------ mans 1 L
12 L 5 s 8

Pàgina 41 - Margarita Thomas blay ........................... 6 s
- Juan munar Muro .................................... 12 s
pa --------------- 6 s
- Va de Pere Llach ..................................... 2 s
- Michel Compañy de sebastia ..................... 1 L 1 s 8
pa Matheu Compañy
---------------- 11 s 4
- Pere Juan Llorensa gerrer .......................... 2 L 19 s 4
pa ------------- 1 L 10 s
- Honofra Juan Uguet ................................... 16 s
pa ---------------------- 8 s

Pàgina 42
- Jauma Juan Uguet ......................................... 1 L s 4
- Barth oliver Servere ...................................... 8 s 4
Item per los bens de se mare ......................... 12 s
- Juane Sastre y oliver Va ................................ 3 s
- Jauma Juan Llorensa ..................................... 1 L s
- Llorens Sastre Flaseder ................................. 9 s
- Juan Garau .................................................... 1 L 12 s
5 L 4 s 8

Pàgina 43
- Sebastia Sastre pellut , o,................................ 17 s 4
- Va de Ffh Jauma ............................................ 1 L s 4
pa ---------------------- 15 s 4
- Juan oliver llubi de Pere ................................. 1 s
- Juan Bercelo llubina ....................................... 2 L 9 s
als 7 8bre 1729 ha pagat
Miquel Coll de son amora – 1 L 14 s 4
- Christophol Cerda .......................................... 2 s
pa ----------------------- 1 s
- Jaume Cerda .................................................. 13 s 8
pa Va de Jauma Serda --- 3 s
----------------------- mes 5 s 3
- Sebastia Pou de Phelip ................................... 1 L 5 s 4

Pàgina 44
- Pere Antt Vich ............................................... 1 L 4 s 4
pa ------------------- 12 s 2
- Antt Compañy--, o, ........................................ 11 s 4
pa ------------------- 5 s 8
- Va de Pere Puixerver ...................................... 18 s 8
- Gm Mulet Carrio ............................................ 3 s 8
- Gm Mut Conet ............................................... 11s 2
- Antoni Sastre Verdera .................................... 5 s
3 L 13 s 10

Pàgina 45
- Michel Munar Muro ........................................ 9 s 4
pa ------------------- 4 s 8
- Gm oliver Rubi de Pere .................................... 4 s 10
- Pere Munar Muro ............................................ 3 s 4
pa ------------------ 3 s 8
- Va de Juan Pons .............................................. 8 s 4
- Pere Juan Venrell tixedor de
Sebastia ........................................................... 3 s
- Juan Venrell de Pere ......................................... 6 s
pa ---------------------- 3 s

Pàgina 46
- Va de Mo Gm Munar ....................................... 2 L 8 s
- Michel Oliver de Bernat .................................... 6 s 10
- Antt Prats barbedor .......................................... 3 s 8
- Michel Mulet de Ffh ......................................... 14 s
- Michel Mulet xisquet are
Ffh son fill ......................................................... 18 s 8
ha pagat Ffh Mulet ------- 11 s 4
als 22 joliol 1727 ha pagat
Va Miquel Mulet --------- 2 s 2
- Demia Munar Joya ............................................ 13 s 6
---------- 8bre pa --------- 7 s
5 L 9 s 4

Pàgina 47
- Andreu Armengual ............................................. 2 L 3 s 8
- Va de Sebastia Compañy ma .............................. 1 L 4 s 8
pa als 12 7bre 1726 Llorens
Compañy ------------------ 6 s 6
als 21 8bre 1726 pa per le Va
de sebastia Compañy ------ 11 s 8
als 22 joliol 1727 ha pagat
el Sr Joan Copañy ------ 6 s
- Sebastia Compañy me, o, .................................... 17 s 8
- Barth Gretias Moliner .......................................... 17 s
- Juan Mulet bet ..................................................... 3 s 8
- Antt Mulet memelleta ........................................... --
pa ------------------------- 3 s

Pàgina 48
- Va de Antt Ramis ................................................. 7 s 4
pa ------------------------- 3 s
- Pere Reus fuster ................................................... 6 s 8
- Gll Company de Pere ........................................... 10 s 4
- Bernat Compañy .................................................. 11 s 4
- Antt Mudoy Ferrer ............................................... 10 s 8
- ------------ -atheu Capo ...................................... 1 L 5 s 8
---- 7 8bre 1729 ha pagat
---------------------------- 6 s 6
------------ 1729 he rebut
--------------- per mans
----------------------- 6 s 6
3 L 12 s

Pàgina 49
- Pere Antt Jauma Munar ....................................... 12 s 7
- Lo Sr Juan malferit .............................................. 2 L s 8
- Andreu Oliver Hyacinto ........................................ 1 L 8 s 8
pa ---------------------- 12 s
mes -------------------- 8 s
- Michel Oliver Hyazinto ......................................... 1 L 10 s 8
als 25 8bre 1726 pague Miquel
oliver Hjazinto ---------- 17 s
- Gll Thomas picapedrer ......................................... 1 L 6 s 4
- Michel Mulet de Pere ........................................... 1 L 1 s 4
pa ---------------------- 10 s 8
mes pague ------------- 4 s 4

Pàgina 50
- Dionis oliver y Michel
Mulet son gendre .................................................... 16 s 4
- Matheu Compañy ................................................... 1 L 11 s 4
als 20 7bre 1729 ha pagat
Gabriel Conpany -------- 11 s 4
- Gll Segui moso ........................................................ 4 s 8
- Ffh oliver sinier ....................................................... 7 s
- Juan Pou Matgi ....................................................... 1 L s 6
als 26 joliol 1726 pa
Joan Pou ----------------- 12 s
- Juan Thomas de Baptista .......................................... 1 L 1 s 8
pa ----------------------- 10 s
5 L 1 s 6

Pàgina 51
- Juan Pou staque ....................................................... 16 s 8
pa --------------------- 8 s 4
- Mo Antoni Moll nott ................................................ 7 L 7 s 6
- Jauma Rephal revisco .............................................. 2 L 16 s 8
pa ---------------------- 1 L 10 s
- Bernat oliver fuster .................................................. 17 s 8
pa --------------------- 10 s
- Barth Pou de Demia ............................................... 1 L 14 s 10
pa --------------------- 1 L 2 s
- Lo Sr Bernat Gretias pre ......................................... 1 L 3 s

Pàgina 52
- Pere Puixerver Mora ............................................... 2 s
- Antt Segui denteta ................................................... 2 L s 4
als 12 janer 1727 ha pagat
Bartomeu Pujol ---------- 1 L 10 s
- Benat Oliver de Matheu .......................................... 1 L 16 s 4
- Sebastia Ramis--, o, ............................................... 8 L 16 s 10
stim per la terra de Antt Pons................................... 2 s
Als 25 janer 1730 ha pegat
al Sr Juan Ramis pre 4 s. din 3
se ha fet entrega per dits regi
dos a dit clavari com consta en
lo mateix llibre dich ------ 4 L
se li posa per novedor 4 L 18 s 10
- Antt Sastre torreta ................................................... 4 s 8
- Va de Michel Rigo Berrera ...................................... 19 s 8
pa Pere Rigo Barrere -------------- 9 s 8
4 L 1 s 20

Pàgina 53
- Va de Michel Mulet metja ....................................... 1 L 7 s 8
pa -------------- 13 s 10
- Antt Oliver de Bernat .............................................. 6 s
- Barth Compañy de Gll ............................................ 6 s
- Va de Christophol Carbonell .................................. 4 s 8
- Lo Sr Juan Antich pre ............................................ 12 s 8
- Ffh Pou de Juan ..................................................... 1 L 11 s
- Bernat Pou bandoller ............................................. 13 s

Pàgina 54
- Va de matheu Munar ............................................. 8 s 4
pa ----------------- 5 s
- Va de Juan munar ................................................. 7 s
pa -------------- 3 s 6
- Barth Mulet bet ..................................................... 15 s 4
pa -------------- 7 s 8
- Antt Mulet bet ....................................................... 1 s 8
- Va de Melchior Gumella ....................................... 3 s 8
- Montserrat Berrera per se mllr .............................. 3 s 8
1 L 19 s 8

Pàgina 55
- Juan Sastre gros .................................................... 1 L 10 s 4
pa --------------------- 7 s
- Va Eufreina Falconer, o, ....................................... 3 s 8
- Nicolau Borras ...................................................... 3 s
- Va de Michel Falconer .......................................... 2 s
- Juan Puixerver Mora ............................................. 12 s 2
- Gll Llaneras .......................................................... 6 s 4
pa --------------------- 3 s 2

Pàgina 56
- Gll Cantellops Christor .......................................... 13 s 8
- Barth Cantellops Christor ...................................... 5 s
- Juan Garau gardutxo ............................................. 5 s
pa ---------------------- 2 s 6
- Michel Garau gardutxo .......................................... 5 s
- Pere Ramonell ....................................................... 11 s 8
- Va de Antt Ramonell ............................................. 9 s 8
pa ---------------------- 4 s 10
2 L 10 s

Pàgina 57
- Ffh Servera boso ................................................... 1 L 3 s 8
pa ------------------- 17 s
mes ----------------- 5 s 1
- Monserrat Evalla .................................................... 6 s
- Antt Berrera pastor ................................................ 8 s 8
- Pere Pou llonch ..... ................................................ 18 s 8
pa ----------------- 9 s 4
- Va de Bernat Pou llonch , o, ................................... 1 L 16 s
pa Bernat Pou --- 15 s
pa Miquel pou ---- 10 s
mes ha pagat dit
Miquel po -------- 10
- Va de Barth Torrens ............................................... 1 L 15 s 8

Pàgina 58
- Michel Torrens de Barth ......................................... 15 s 4
pa--------------- 7 s 8
- Bernat Munar stell , o, ............................................. 15 s
- Gm oliver Michelo .................................................. 17 s 8
pa ---------------- 7 s
- Barth Mas sebater ................................................... 9 s
pa ------------- 4 s 6
- Antt Mas sebater ..................................................... 4 s 8
- Rephel oliver doloros ............................................... 16 s 8
pa Rafel Oliver ----- 2 s 8
--------------- 2 s 10
3 L 18 s 4

Pàgina 59
- Va de Michel Sureda ................................................. 2 L 9 s 4
pa ----------------- 1 L 4 s 8
- Va de Antt Jorda gros ................................................ 3 s 8
pa --------------------- 2 s 10
- Barth Royx Gell , o, .................................................... 2 s


Pàgina 60 ( Fora vila )
- Pere Pericas de Barth .................................................. 13 s
- Antt Pericas de Pere , o, .............................................. 10 s 10
- Antoni Verdera Roca moliner ....................................... 13 s 8
- Barth Fullane moliner .................................................... 1 L 19 s
als 6 Agost 1732 pa - 1 L 5 s
- Methia Garau ................................................................ 6 s
- Barth Fullane moliner ..................................................... 1 L 19 s

Pàgina 61Pàgina 61
- Phelip oliver de morante ................................................. 1 L 7 s
- Antt Aumellere ............................................................... 1 L 18 s
als 2 fabrer 1727 pague ---- 9 s
- Gaspar Mulet ................................................................. 1 L 8 s 4
pa ---------------- 1 L
Va de Juan Vidal , o, ...................................................... 3 L 10 s
pa ----------------- 1 L 13 s
Pere Bercelo Garbi ......................................................... 15 s 8
pa ---------------- 7 s 10
mes als 26 7bre per mans
de jaume fiol -------- 6 s 2
- Michel Garau Cota ................................................. 6 s

Pàgina 62
- Gll oliver de Pere y
Joseph oliver jermans .............................................. 5 L 13 s
als 18 7bre 1726 ha pagat
Gabriel oliver ------------ 1 L 10 s
Als 27 7bre 1726 ha pagat
Pere Joseph oliver ------- 1 L 10 s
mes als 15 joliol --------- 1 L 6 s 6
- Juan oliver de son Maig ............................................. 8 L 15 s
- Va de Michel oliver llubi ............................................ 1 L 8 s 4
- Gll oliver de la Eucaria ............................................... 1 L 1 s 8
- Miquel oliver llubi
de Pera .................................................................... 3 L s 4
pa ----------------- 2 L
- Michel Coll de son amora ......................................... 9 L 1 s 2
ha pagat per mans de Ffh son
fill ----------------- 8 L 16 s
- ------- Pere Jordi Pont , o, ....................................... 57 L 9 s 8
92 L 9 s 2

Pàgina 63
- Va de Gll Pujol de la sisterna ................................... 7 L 18 s
pagen als 3 Max 1726
--------------------------- 2 L 5 s
als 8 10bre 1726 he rebut
per mans de Joseph Jorda
-------------------------- 2 L 18 s
- Gm Bercelo Garbi me ............................................... 1 L s 8
- Pere Juan de Thomas ................................................ 7 s
als 29 7bre 1726 ha pagat
Gabriel oliver de
bartomeu fullane ---------- 6 s
son Max ----------------- 5 s
- Pere Fullane de Sostall ............................................... 8 s 4
ha pagat per mans de son
fill -------------------------- 6 s
- Va de Michel Sastre panxa ......................................... 4 s
pa ------------------------- 2 s
- Juan Armengual de la tor
re , o, ......................................................................... 1 L 5 s 4
als 30 9bre 1725 ha pagat
Barthomeu Conpañy ------
mes ha pagat Barth -------
Ribes
als 15 7bre 1726 --------
Bartomeu conpa--------

Pàgina 64
- Gaspar Mascaro ........................................................... 4 s 8
- Pere Juan Capella ......................................................... 4 s 8
- Antt Sastre de la torreta ................................................ 2 L 7 s 8
pa ---------------- 1 L 10 s
- Llorens Sastre de la torre .............................................. 3 L 13 s 8
als 28 Maig 1726 pa per mans
de jaum fiol ------------ 1 L 16 s 8
mes per mans de joane va de
Miquel Servere --------- 1 L 16 s 10
- Antt Sastre besseta ........................................................ 1 l 3 s 8
- Antt Sastre de cas brau ................................................. 4 L 19 s 2
22 L 16 s 6

Pàgina 65
- Al Dr Pere Michel Sureda .............................................. 14 L 9 s 4
- Augusti Segui de la novella ............................................ 1 L 5 s 4
pa ----------------- 15 s
- Sebastia Sastre oller ..................................................... 5 s
- Michel Mulet xereno ..................................................... 6 s
pa Miquel Mulet --- 3 s
- Ffh Mulet xereno .......................................................... 4 s
- juan Mulet xereno ......................................................... 4 s
- Andreu Puixerver de son ..........................
Juan .......

Pàgina 66
- Christophol Salvador Ar
mengual ......................................................................... 5 L 10 s
Als 8 janer1727he rebut
de Joan Amengual --------- 5 L 10 s
- Francina Aloy Va de Phelip ............................................ 1 L 1 s
pagan los succesos 8 s pericas
ma del Sr Juan Ramis--
- Augusti Gretias de la serre .............................................. 3 L 18 s
pa --------------- 2 L 14 s
- Franch Sastre ................................................................. 1 L 1 s 8
pa ----------------- 6 s
- Jauma Puixerver de son Mi
chel Juan ........................................................................ 1 L s 4
- Methia Puixerver de son Mi
chel Juan ........................................................................ 14 s
13 L 5 s

Pàgina 67
- Barth Pou de la heretat .................................................... 6 L 6 s
pa ----------------- 2 L
mes --------------- 2 L 6 s
- Michel Pou bandoller de
Michel ............................................................................. 12 s 4
pa ---------------- 6 s 4
- Michel Segui de Augusti .................................................... 1 L 6 s
pa --------------------- 13 s
--------------- mes 5 s
- Michel Pou de Bernat ........................................................ 1 L 12 s 4
- Jauma Galli ........................................................................ 4 s
- Va de Juan Puixerver Gui
emma ................................................................................ 1 L 7 s 8

Pàgina 68
- Jauma Puixerver falia , o, ................................................... 14 s 10
pa ---------------- 7 s
- Bernat Puixerver ............................................................... 19 s
- Michel Fiol de Jauma ....................................................... 1 L 8 s 8
- Va de Pere Royx ............................................................. 6 s 4
pa ---------------- 2 s 8
- Antt Puixerver de Jauma ................................................. 15 s 8
- Antt Segui xendoch ........................................................ 1 L 2 s 6
pa ----------------- 12 s
5 L 7 s

Pàgina 69
- Va de Pere Juan Galli .................................................... 1 L 10 s
- Juan Nicolau de la Coma .............................................. 15 s
- Honorat Sastre pineret ................................................ 17 s
pa ----------------- 10 s
pa joane fiol -------- 1 s 7
pa honorat Sastre pineret 4 s 10
- Juan Thomas del Serral ................................................. 2 L s 8
- Antt Thomas del Serralt ................................................. 6 L s
pa -------------- 2 L
mes ------------- 3 L
- Pere Sastre de staque ................................................... 1 L 1 s 8

Pàgina 70
- Antt Sastre de staque .................................................... 1 L 18 s 4
- Gll Satre de staque ....................................................... 9 L 18 s 4
als 5 Maig 1727 ha pagat Gabriel
Sastre -------- 7 L s 4
- Al Sr Demia Ssatre pre ................................................. 2 L
- Ffh Sosias de son Reus , o, ............................................ 12 L 7 s
- Antt Ssatre de Gm Sabater ............................................ 19 s 8
- Michel Sastre Michelet .................................................. 8 s
5 L 11 s 4

Pàgina 71
- Gm Cantellops porta ...................................................... 9 s
- Pere Juan Cantellops mo
liner ............................................................................... 16 s 4
pa ----------------- 8 s 2
- Lo Sr Joseph Vadell pre ................................................. 2 L 11 s
- Juan Salva Mario ............................................................ 6 s 4
- Juan Sastre de Pere ......................................................... 1 L 9 s 8
He rebut per mans de Jaume
fiol ------------------ 1 L 5 s
- Antt Cantellops sergerit ................................................... 13 s 4
pa ------------------- 6 s 8

Pàgina 72
- Va de Monerrat Torrens ................................................. 14 s 8
- Juan Sastre de Juan ......................................................... 15 s 8
- Juan Sastre de Joachim .................................................... 1 L s
pa ---------------- 10 s
- Lo Hort de St Honorat ..................................................... s 6
- Jauma Gener del perralt .................................................... 2 L 7 s
pa ----------------- 1 L 3 s 6
- Fh Sosias de Gm ............................................................. 2 L 2 s 4
ha pagat -------------- 18 s 4
als 12 Mars 1727 he rebut
-------- Pere Juan uguet
------------------- 1 L
--------------- la Muller 4 s
2 L 0 s 2

Pàgina 73
- Va de Jauma Puixerver
llorensa .............................................................................. 15 s
Als 28 Abril 1726 pa Richart
janer -------- 10 s y Joan Sastre 5 s
- Barth Puixerver ................................................................... 14 s
- Michel Sastre perolet .......................................................... 14 s
pa ----------------- 6 s
- Pere Michel Cantellops ....................................................... 6 s 8
pa ---------------- 3 s 4
- Gm Rayo ............................................................................. 1 s
- Juan Coll de Gll , o,.............................................................. 9 s 8

Pàgina 74
- Michel Rayo ....................................................................... 2 s
- Antt Janer ........................................................................... 2 s
- Sebastia Armengual ayat ...................................................... 2 s
- Juan Andreu tañit ................................................................. 2 s
- Prixedis Sastre donzella ........................................................ 4 s
- juan Sastre perotet .............................................................. 1 s 8
17 s 8
Pàgina 75
- michel Segui moso ................................................................ 1 L 10 s 8
pa ---------------- 15 s 4
- Antt Rubi .............................................................................. 1 s
- Michel Font .......................................................................... 2 s 4
- Pere Janer de Joan ................................................................ 3 s
pa --------------- 1 s 6
- Va de Pere Sastre cocover .................................................... 4 s
- Joachim Sastre ....................................................................... 2 s 8

Pàgina 76
- Va de Pere Janer del pinaret .................................................. 9 s
- Gll Janer ................................................................................ 10 s 8
- Dn Antt Ferrendell per la
posso Altazorer ..................................................................... 10 L 6 s 6
Se li pose per novedor ------ 5 L 6 s 6
als 14 10bra 1732 pa Juan
Rigo als barrera ------ 5 L s
- Lo Sr Ffh Serre pre
are Chatarina se jermane ........................................................ 1 L 5 s 5
- Pere Garau de son romaguera, o, ........................................... 2 L 2 s 4
pa --------------- 1 L
- Va de Pere Gener .................................................................. 1 L 13 s 2
pa -------------- 17 s
16 L 11 s 1

Pàgina 77
- Lo posso Albenña ........................................................... 46 L 10 s
- La posso son Anglade .................................................... 22 L 11 s 8
- Antt Moll de Castellix ...................................................... 2 s
- Va del sr Magh Nicolau
StAndreu ........................................................................
- Lo Sr Magh Antt de
SSandivar ........................................................................ 21 L 16 s
- Va de Sebastia Alcover de la
ma de Serita .................................................................... 7 L 10 s
ha pagatFfh Mulet ------ 7 L
se li posa per novedor --- 20 s

Pàgina 78
- Juan Coll Llobet .......................................................... 4 L 6 s
pa per mans del oficial
----- 1 L 10 s
ha pagat per mans de fr Refel --- 14 s 6
- Demia Prats Cortey ..................................................... 2 L 1 s
per mans de lo ofial -- 1 L 6
mes pa -------------- 17 s 6
- Jauma Galmes de polla , o, ......................................... 14 s 4
- Lo Sr Juan Baptista Cire
rol .............................................................................. 5 L s
- Lo Sr Nicolau Demeto per
se mullr ..................................................................... 8 L 3 s
- Lo Sr Dr Rubert per son
llao ........................................................................... 3 L 10 s
23 L 18 s 4

Pàgina 79
- Barth Sastre piris ....................................................... 3 L 9 s
pa --------------- 2 L
- Gm Trobat Pesqual ................................................... 1 L 2 s
- Michel sastre de Juanot , o, ....................................... 1 L 3 s
hare Ffr
- Hyazinto Mas ............................................................ 10 s
- Va de Michel Sastre de
Gm Llorens ---------- , o, ............................................ 18 s
als 18 joliol 1720 he rebut
per mans de Mestre Miquel xica
---------------------------- 8 s
- ffh Mas de la Casetas .................................................... 2 L 3 s 8
als 10 7bre 1726 he rebut
per mans Bartomeu Mas --- 11 s

Pàgina 80
- Honorat Ribas de Barth ................................................. 3 L 8 s
pa per mans del oficial ------- 19 s
mes als 14 joliol pa ---------- 2 L
- Va de Michel Ribas rufasse ........................................... 2 L 7 s 8
- Rephel Ribas rufasse ..................................................... 2 L 10 s 8
pa -------------------------- 1 L 5 s 4
- Augusti Brao Chirunga , o, ............................................ 14 s
- Juan Baptista Trobat de la
font .............................................................................. 25 L 11 s 8
- Al Sr Alfonso dusay...................................................... 18 L 9 s
53 L 1 s

Pàgina 81
- Dr Mateu gual ............................................................... 2 L 2 s
- Juan Mayol de son Mayol ............................................. 4 L 12 s 2
pa ------------------ 2 L
- Michel Fiol de son Mayol .............................................. 4 L 19 s 8
- Ffh Munar de la font ...................................................... 2 L 13 s 8
he rebut per mans de sabastia
conpañy ------------ 1 L 12 s
mes per mans de Anto Ribes 11 s
- Pere Fiol de Binicomprat ............................................... 22 L 1 s 4
- Andreu Masquida de formi
guera ........................................................................... 36 L 2 s

Pàgina 82
- Lo Sr Ffh de Villa llonga , o, ....................................... 19 L 1 s 8
he rebut del son
Reus ------------------ 4 L
se li posa per novedor 15 L 1 s 8
- Ant Berrera de Jauma .................................................. 1 L 1 s 8
- Jauma Mulet bril .......................................................... 2 L 11 s
pa --------------- 1 L
- Bernat servera de son Michelet ................................... 2 L 9 s 4
- Va de Juan Servera de son Miche
let .............................................................................. 2 L 5 s
- Lo Sr Juan rocha pre ................................................. 8 L 10 s
35 L 18 s 8

Pàgina 83
- Lo Sr Dr Michel Llobera .......................................... 2 L 1 s 10
- Molt Hh Ribas Nott ................................................. 32 L 14 s 4
- Juan servera Lluch ................................................... 1 L 7 s 8
pa Va de Damia Servera --- 4 s
ha pagat als 4 janer 1727
joan Servere Lluch --------- 11 s 4
mes la demunt dite Va ------ 3 s
- Va de Antt Catalla .................................................. 1 s
- Antt Oliver bou de Michel ....................................... 8 s
- Va de Juan Oliver prats ........................................... 11 s 8

Pàgina 84
- Michel Oliver de Mado maig .................................... 3 s
- Antt Gellebert de Melchior ....................................... 9 s 8
- Juane Gelebert donzella ............................................ 2 s 8
- Gll Ribas rufasse ...................................................... 2 L 4 s
als 26 joliol ha pagat 1726
Honorat Ribas --------------- 14 s
als 29 8bre 1726 tinc rebut
de Ffh oliver -------------- 1 L 10 s
- Juan Carbonell prats ma ......................................... 7 s 8
pa. Ffh Carbonell ------- 3 s 10
- Pere oliver mora ..................................................... 4 s
3 L 11 s

Pàgina 85
- Gll oliver gorreu de ffh ............................................ 1 L 7 s
- Juan oliver gorreu ................................................... 3 L 10 s 4
- Ffh oliver gorreu de ffh .......................................... 1 L 6 s
pa ------------------ 12 s
als 9 8bre 1726 ha
pagat -------------- 13 s
- Juan Aloy de rubers .............................................. 1 L 7 s
- Antt Torrens ferrer ................................................ 14 s 8
- Pere Torrens ferrer ............................................... 1 L 2 s 8

Pàgina 86
- Va de Methia Andreu ........................................... L 13 s 4
pa Va de llorens Andreu ----- 5 s
----------------- mes 4 s
-Monserrat Servera lluch ........................................ 1 L 3 s 8
- Va de Barth Torrens Castell ................................ 13 s
pa ---------------------- 4 s 8
------------- mes 2 s
- Gergori Andreu ................................................... 1 L 15 s 4
- Antt Berrera pons ............................................... 6 s 8
- Andreu Masquida de pina ................................... 6 L 7 s
he rebut per mans de Antoni
Torrens ------------------ 3 L
mes per dit Torens ------- 3 L
11 L 3 s

Pàgina 87
- Va de Pere oliver llubi de Pere ............................. 1 L 12 s 4
ha pagat --------------- 18 s
- Juan Bibiloni de son bon temps ............................ 19 s 4
pa -------------------- 9 s 4
------------------- mes 7 s
- Antt Oliver de Michel de
pina ..................................................................... 1 L 16 s
- Juan Carbonell me ................................................ 3 s
- Juan oliver bou ..................................................... 17
als 20 8bre 1926 ha pagat
Joan oliver ----------------- 10 s
- Pere Jauma de Michel ........................................... 8 s
pa ---------------------- 4 s

Pàgina 88
- Pere Jauma de Gll ................................................. 1 L 3 s 8
pa -------------- 10 s
- Matgi Carbonell .................................................... 3 L 9 s
pa Antoni oliver ------------ 1 L
pa Miquel oliver ----------- 1 L 6 s 2
- Jauma Mut Conet .................................................. 7 s 8
pa ------------------------ 5 s
- Juan Antich Llorach ............................................... 5 s 4
- Michel Catala pastor ............................................. 3 s
- Michel verdera Rocha ........................................... 10 s 8
5 L 19 s
Pàgina 89
- Antt verdera rocha de
pina ...................................................................... 7 s 4
pague -------------- 3 s 2
- Pere Juan Garau de Michel .................................... 2 s 4
- Va de Gll oliver gallane de
Gll ........................................................................ 1 s
- Sebastia Ramis de son Perot ................................. 3 s
- Bernat Garau ........................................................ 3 L 15 s 4
( Aquí hi ha dues anotacions tatxades )
- ffh oliver de Michel Augusti ................................... 3 s 4

Pàgina 90
- Juan Sosias de son Canpta .................................... 1 L 11 s
pa ------------- 15 s
- Lo Sr Ffh Antich de Llorach .................................. 12 L 10 s
- Antt Oliver de son bou .......................................... 2 L 15 s 4
pa ------------------- 1 L 4 s 8
- Va de Melchior Gelebert del
ostall .................................................................... 3 L 8 s 6
pa ------------------------- 1 L 14 s 6
20 L 4 s 10

Pàgina 91 Los qui no tenen Cose
- Antt Bercelo Salva ............................................... 1 L 8 s
- Antt Mulet de Rephel ........................................... 1 s
- Antt Royx Cocover .............................................. 5 s 4
pa ----------------- 2 s 8
- Anto.na Coll Llobera ........................................... 3 s
- Antt Fiol de Michel .............................................. 4 s
- Antt Armengual de Pere Jordi .............................. 1 s

Pàgina 92
- Antt Fiol sineu ..................................................... 1 s
- Antt Marimon de Antt ......................................... 3 s 8
- Anto.na y JuaneFrigolla jerma
nes ..................................................................... 1 s
- Antt Trobat de Lluhor .......................................... 3 s
- Antt Oliver mora .................................................. 2 s 8
- Antt Armengual per jaumeta
se muller .............................................................. 1 s
12 s 4

Pàgina 93
- Dn Nicolau de Berga ............................................. 16 s
- La sort dita ne poborda ......................................... 1 s
- Honorat Puix de Lluhor ......................................... 1 s
- Bartt Puixerver patitoy .......................................... 2 s 4
- Bernat Sellenchs senso ......................................... 4 s
- Bernat Cardell de Llu hor ...................................... 6 s

Pàgina 94
- Llorens garau Gardutxo ........................................ s 4
- Bernat Sosias bellet ............................................. 4 s
- Lo Sr Dr Llorens Sureda pre ................................ 1 L 15 s 4
- Llorens Sureda de Michel ..................................... 8 s
- Llorens Pons trapasser .......................................... s 4
- La pertida retuda de llorens Sas
tre Matheu ............................................................ s 6
2 L 8 s 6

Pàgina 95
- Elisabet Pericas .................................................... 16 s 8
- Francisca Mulet de Rephel ................................... 1 s
- Los Fills de Ffh Mulet y An
tonina se tia ......................................................... 10 s
- Ffh Bercelo treufoch , o, ...................................... 5 s 4
- Ffh Bercelo de Matheu ....................................... 4 s
- Gm oliver Gallane ............................................... 8 s 8
pa ----------------- 5 s 8

Pàgina 96
- Gm Sastre retat ................................................... 6 s
als 6 Agost 1730 pa Juan Ser
da ------------ 6 s
- Gaspar Salva ...................................................... s 4
- Gm Catañy de Llummajor ................................... 3 s 8
- Gm Sosias Bellet ................................................ 3 s
- Gm Balle del lloch de Binialli .............................. 1 s 4
- Hyeroni Juan ..................................................... 1 s
15 s 4

Pàgina 97
- Juan oliver de Michel brelati
cos ................................................................... 4 s
- Jauma Aloy brau ............................................... 3 s
- Joseph Vich ...................................................... 9 s
pa --------------- 4 s 6
- Joseph Garau per se mullr ................................. 7 s 8
- Lo Sr Juan Jorda pre ........................................ 9 s
- Jauma Pujol terros ............................................ s 8

Pàgina 98
- Juan Sastre als arret ......................................... 5 s 8
- Juan Armengual sestret ..................................... 1 s 8
- Juan oliver gallane , o, ...................................... 5 s 8
als 24 7bre 1727 he rebut per
mans de felip Segui ------- 5 s 8
- Juan Ramonell -------, o, .................................. 1 s 4
- Benet Llopart per lo de mes
tre Juan Gretia Michel Servera
y Mo Doy ......................................................... 8 s
- Michel oliver morante ........................................ 1 s 4
1 L 3 s 8

Pàgina 99
- Maria Coll fonoll ............................................... 3 s
pa Margarita coll ------- 1 s 6
- Melchior Garau ................................................. 5 s
- Michel Aloy de sencellas ................................... 11 s
- Michel Sastre Micola ........................................ 2 s
- michel Sastre glemel .......................................... 4 s
- Michel oliver Michelo ........................................ 1 s

Pàgina 100
- Michel Coll de son amora .................................. 12 s
- Michel Armengual oyade ................................... 3 s
- Matheu oliver de Bernat .................................... 4 s
- Michel Puixerver regoyfe ................................... 1 s
- Michel Puixerver de la vinolla ............................ 9 s
- Monserrat Servera ............................................ 3 s 4
1 L 12 s 4

Pàgina 101
- Pere Armengual Moll ........................................ 1 L s 4
als 13 agost 1730 page ------ 18 s 6
viduhe de toni eMengal
paga juan amangal ----------- 5 s 4
- Pere Antich de Pere .......................................... 6 s 4
Als 8 7bre1729 pa --------- 5 s
- Phelip Pou , o, .................................................. 2 s
- Pere Munar Stell ............................................... 8 s 10
- Pere Hyeroni Pujol ........................................... 1 s 4
- Pereta Gellebert donzella .................................. 4 s

Pàgina 102
- Esteva Ramon de Lluhor .................................. 2 s
- Sebastia oliver fosquet de Lluhor ..................... 5 s
- Va de Sebastia Mulet de Lau
pep ................................................................ 10 s
als 18 7bre 1727 pague Catarine
Mulet ----------------- 1 s 10
dit die pague Antune Mulet -- 1 s 10
als 15 Agots 1728 ha pagat
Barthomeu Mulet ------------ 6 s 4
- Va de Juan Arbona ........................................ 5 s
- Va de Gm Munar soldat ................................. 3 s 4
- Va de Barth Pou de la heretat ........................ 10 s
pa ------------------ 5 s
1 L 15 s 4

Pàgina 103
- Va de Juan Antt Riphal ................................... 2 s 4
- Va de Barth Salom ......................................... 1 s 4
- Va de Demia Rephallo
beta ............................................................... 2 s 4
- Va de Juan Juan de Pere ................................ 1 s 8
- Va de Michel Thomas blay ............................. 9 s
hare Antoni Tomas blai
- Va de Juan Antt Masquida ............................. 4 L 4 s 8

Pàgina 104
- Va de Jauma ramonell .................................... 3 s 8
- Va de Nicolau Armengual
Flandes ......................................................... 3 s
- Pere Juan Mulet Carrio .................................. 14 s 8
- Antt Company de Pere .................................. 4 s 8
- Pere Company de Pere ................................. 4 s 8
pa --------------- 2 s 10
- Jauma Ramonell de Jauma ............................ 5 s
1 L 15 s 8

Pàgina 105
- Antt Ramonell ................................................ 5 s
pa ---------------- 2s 6
- Antt Capella .................................................. 1 s
- Antonina Oliver Va de Mi
chel als Augusti ............................................. 2 s
- Michel Jauma de Michel
CollCurt ....................................................... 4 s 4
pa ----------------- 2 s 4
- Joan Contesti per Chatari
ne Pou se mullr ............................................. 5 s 10
- Pere Hyeroni oliver de Bernat ........................ 4 s

Pàgina 106
- Juan oliver de Bernat ..................................... 4 s

Pàgina 201
Nosaltres de bayx firmat Juan Thomas
Gll Sastre d'staque Antt Reus de Antt y
Ffh Mulet retgidos al corrent Añy en la
Vila de Algayde tanim entregat setante
lliuras onza sous y sis dines dich
70 L 11 s 6 a compta de son Cleveriat
los quals havem rebuts ab diner y
polisas y un billet de talles de Antt
oliver firmam de nostres propias mans
vui als 9 7bre 1725
dich --------------------- 70 L 11 s 6
pessat en compta
Juan Thomas Regidor
Gabriel Sastre Regidor
Antt Reus Regidor
Ffh Mulet Regidor


Als 3 8bre 1725 tenim entregat
Nosaltres de bayx firmat del de
munt dit Clevari xexante set
lliuras dich 67 L y son a bon
compta de son Cleveriat fet ut
supra dich ---------- 67 L
pessat en compta
Juan Thomas Regidor
Gabriel Sastre Regidor
Antt Reus Regidor
Ffh Mulet Regidor


Al primer 9bre 1725 Nosaltres de bayx
firmat tanim entregat del demunt dit Cla
vari xexanta vuit lliuras onza sous
y deu dines dich 68 L 11 s 10 y son a bon
compta de son Cleveriat fet ut supra
dich ----------------- 68 L 11 s 10
pessat en compta
Gabriel sastre Regidor
Ffh Mulet Regidor
Antt Reus Regidor


Pàgina 202
Nosaltres de bayx firmat Juan Thomas
Gll Sastre Antt Reus y Ffh Mulet
Retgidos lo corent Añy en la Vila de
Algayda confessam haver rebut del
Honor Bernat Servera Clavari trenta
duas lliuras dich 32 L s y son a bon
compta de son Cleveriat los quals
han rebut ab diner y polisas fet
als 3 Fabrer 1726 dich – 32 l


Pàgina 205
Nosaltres de bayx firmat Juan
Monblanch Bernat Reus Andreu
Masquida de formiguera Michelet
Trobat de de la Font tots retgidos a
lo corent Añy en la Vila de Algayda
confessam haver rebut del honor
Bernat Servera Clavari xexanta
sinch lliuras set sous y sis dines
dich 65 L 7 s 6 y son a bon compta
de son cleveriat los quals havem
rebut desta manera als 14 Agost
1726 9 L 7 s als 3 8bre 1726
25 L ---- y lo die pnt 30 L s 6
que totas estas partias fan suma
les ditas 65 L 7 s 6 fet vui als 24
9bre 1726 dich -------- 65 L 7 s 6
pessat en compta
Juan Monblanc retgidor
jo Juan Monblanch firma per
Bernat Reus retgidor
Andreu Masquide de formigere Retgidor

Nosaltres de bayx firmat JuaneFrigolla
Monblanch Bernat Reus Andreu
Masquida y Michel Trobat de la font
retgidor confesam haver rebut de Ber-
nat Sarvera de son Michelet sinquanta
set lliuras y sis dines dich 57 L s 6
aço es 2 L 18 s que nos entrega en la case de la vila
6 L a case den Servall 51 s als 8 Abril
1727 y la restant cantitat lo die pnt de
que incontat tots los comptas de integros
fins lo die pnt totas dites pertions fan
suma de ditas 57 L s 6 fet als 5 maig
1727 ------------------- 57 L s 6
pessat en compta
Juan Monblanch retgidor


Pàgina 206
Nosaltres de bayx firmat tenim
entregat del honor Bernat Servera
Clavari quoranta lliuras tres sous dich
40 l 3 s y son a bon compta de son
Cleveriat fet als 28 7bre 1727
los quals havem rebut ab diner
y polisas ------------ dich 40 L 3 s
pessat en compta
Juan Monblanch retgidor
Miquel Trobat Regidor

Nosaltres de bayx firmat Matheu
Compañy Juan Thomas Antt Reus y se
bastia Ramis Retgidos lo corent Any
en la Vila de Algayde confessam ha
ver rebut del honor Bernat Servera
olim Clavari tretza lliuras dich 13 L s
asso es als 27 maig 1728 5L s al dit
30 de maig 1728 5L y lo dit pnt 3 L
y tot fa suma de ditas 13 L A bon
compta de son Cleveriat fet als 18 ju
riol 1728 dich ---------- 13 L
pessat en compta
Juan Thomas Regidor
Antt Reus Regidor

Nosaltres de bayx firmat Ma-
theu Company Juan Thomas y
Antoni Reus retgidos confessam
haver rebut de Juan Servera de
son Michelet Fill del qdam Bernat
Servera olim Clavari quoranta
sinch lliuras denou sous dich 45 L 19 s
y son 32 L 1s 4 ab albera del honorat
Pere Fiol de Binicomprat per raho del
cens 9L 4 s que entrega a dits regidos
4 L s que han passades per las talles
del qdam honor sebastia Ramis de que
se li son asentades en al llibre y se ha
fet albera de ditas 4 L s a dit Sr Ramis
y 13 s 8 ab dos billets que ha entre-
gats a dits retgidos y tot fa dita suma
fet vui als 25 Janer 1730
dich -------------------- 45 L 19 s
pessat en compta
Matheu Conpañy Rigidor
Juan Thomas Regidor


Pàgina 207
Nosaltres de bayx firmat Bernat
Reus Antt Oliver de la Eucaria vella
Gll Oliver de Juan y Antoni Masquida
de formiguera retgidor lo corent Any en
la Vila de Algayda confessam haver re-
but de Juan servera de son Michelet
trenta lliures setza sous y vuit dines
dich 30 L 16 s 8 y son a bon compta del Cleveriat
que lleva al qdam Bernat
Servera son pare y los havem rebut
22 L 16 s 8 ab polisas y vuit lliuras
ab diner que tot fa una suma fet
vui als 22 8bre 1732 dich 30 L 16 s 8
pessat en compta
Gabriel Oliver Regidor
Antoni Masquida de formiguera regidor

Nosaltres de bayx firmat Antt Oliver de la
Eucaria vella Balle Rl y Retgidor Bernat
Reus Gll oliver de Juan y Antt Masquida
de formiguera tots regidos lo corent Any
confessam haver rebut del honor Juan
Servera de son Michelet per compta del
qdam Bernat Servera olim Clavari son
Pare quatre lliuras devuit sous dich 4 L 18 s
a bon compta del are son Cleveriat
fet vui als 6 8bre 1733
dich -------------------------- 4 L 18 s
pessat en compta
Juan Monblanch Servera per lo honor
Antt oliver Balle Rl y retgidor
Antt Masquide de formiguere regidor


Pàgina 208
Nosaltres de bayx firmat Franch
Segui Pere Joseph oliver Antt Reus y
Pere Juan Ribes de Cabrere tots regidors
lo corrent añy en la vila de Algayde
confessam haver rebut de Juan Servera
de son Michelet olim Clevari quetorsa
L onza sous y tres dich 14 L 11 s 3 y son a
bon compta de son cleveriat y son 3 L 5 s 7
ab polices y lo restant ab diner qs tot fa
dite suma fet vuy als 9 7bre 1734
dich --------------------- 14 L 11 s 3
pessat en compta
franch Segui Regidor
Pere Juan Ribes Regidor

Nosaltres de bayx firmat Ffh se-
gui pera Joseph oliver Antt Reus y
Pera Juan Ribes de Cabrera tots regidors
lo corrent añy tenim Rebut
de Juan Servera de son Miquelet
sinch lliures dich 5 L que reberem
als 24 8bre 1735 y son a bon compta
de son Clavariat fet als 23 fabrer
de 1736 dich ------------ 5 L s
pessat en compta
Antt Reus Regidor
Ribes Regidor

Nosaltres de bayx firmat Ffh Segui
Pera Joseph oliver Antt Reus y Pere
Juan Ribes de Cabrera tots regidors
lo corrent Añy tenim rebut de Juan
servera de son Miquelet nou lliures
catorse sous dich 9 L 14 s y son a bon comp-
ta del Clavariat de qdam Bernat
servera son para fet als 4 mars de
1736 dich --------------- 9 L 14 s
pessat en compte
Antt Reus Regidor
Ribes Regidor


Pàgina 209
Nosaltres de bayx firmat Juan Tomas
Regidor y Juan oliver Regidor Demia
Mulet Regidor Juan Juan Regidor
lo corent añy en le ville de algayde con-
fesam haver rebut de Juan servere y des
conte de son claveriat de Bernat Ser-
vere condam son pare per conte de son
claveriat sinch lliures fet vuy als 31 mars
1739 dich --------------------- 5 L
Juan Thomas Regidor
Demia mulet Regidor

Nosaltres de bayx firmat Regidos de la vila de
Algayde del Añy corrent tenim rebut del honor
B Juan Servera de son Miquelet sinch lliures
deu sous y nou dines dich 5 L 10 s 9 y son a com-
ta del clavariat del qdam Bernat Servera
son para fet als 19 fabrer 1741 dich 5L 10 s 9
Juan Amengual Retgidor
Antt Masquide de formiguere Balla Rl y lo
honor Antt oliver regidor per no seber scriure

Pàgina 242
Als 24 8bre de lo Any 172 duch
diposat 226 lliures tres sous y quatre


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)