Bé·m maravell com l'ayre no s'altera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Bé·m maravell com l'ayre no s'altera pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Bé·m maravell com l'ayre no s'altera,
e com lo foch per fexuch pes no cau,
e com no·s mou la que fexuga jau
ffermant son loch en la pus alta spera.
Major senyal no pot mostrar lo món,
e digne molt que l'om se'n maravell;
ab un poch més hauré creure per ell
que periran tots quants en lo món són.

A mon juhí, ses leys Amor confon;
speriment ja del tot és errant.
Tot amador ama per son semblant;
lo contraffer en per null temps no fon.
Vós, qui bastant sou per un món regir,
porà's bé fer que ameu l'ome pech?
Per acte leig sentiment haureu cech?
No haveu pus escusa·n lo meu dir.

Mon creure ferm no pot bé soferir
us cas tan fort, e per moltes rahons,
mas tan bé ssé que la carn ha sperons,
e no us veig fre bastant a retenir;
e d'altra part Amor, per sa furor,
secretament, sens compte, lo cors liga
en actes tals quals honestat castiga.
E pot esser ameu de tal amor?

Si ver serà, prech Déu que la calor
de tots los fochs creme la vostra carn,
si no teniu en un terrible escarn
que no vençau una tan gran eror.
Mas vostre cors per ventura·s delita
husar dels fruyts que Na Venus conrea;
mas vostre seny deuri·aver ferea
de fer tals fets, e gens n'an ja sospita.

Per tal dolor no faré vida·rmita;
palesament serà ma vida·ctiva,
e de parlar no tendré lengua squiva,
e ver parlar, de ssi gran dolçor gita.
Cells qui sabran mon ver complanyiment,
tots planyeran mi per ma causa justa,
e planyiment de ssi amor ajusta
e rependran natura si u consent.

Tornada

O foll·Amor, de vós no son content,
e ja molt menys dels fets de la que am;
no sé de qui haver pus honest clam;
per no errar, maldich-vos egualment.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data